Location: PHPKode > scripts > Portscan > portscan/da.lang.php
<?php
	/*
	Date: 9-05-2006 15:57
	Author: B.Heesen (hide@address.com)
	Version: 0.2b
	© Cpyright 2006 De Bron Digital Solutions (http://www.dbds.nl)
	Danish translation by Jens Henrik (http://www.jenshenrik.com)
	*/

//da.lang.php;
//Simpel scan
define("SS_PERFORM","Udf&oslash;rer Simpel Skanning af IP-adresse");
define("SS_TIME","Dette kan tage et par minuter");
define("SS_NUMBER","Antal skannede porte:");
define("SS_OPEN","Antal &aring;bne porte:");
define("SS_TOTAL_TIME","Total tid: ");
//Trojan Scan
define("TS_PERFORM","Udf&oslash;rer TrojanSkan af IP-adresse");
define("TS_TIME","Dette kan tage adskillige minutter");
define("SS_NUMBER","Antal skannede porte:");
define("SS_OPEN","Antal &aring;bne porte:");
define("SS_TOTAL_TIME","Total tid: ");

define("SIMPLE_SCAN","Simpel Skan");
define("TROJAN_SCAN","Trojaner Skan");
define("PAGE_TITLE","Test din PC Sikkerhed p&aring; jenshenrik.com");

?>
Return current item: Portscan