Location: PHPKode > scripts > Apoll > dutch/language.php
<?php
 
 $lang = array(
        "apoll_login" => "Apoll - login page",
        "username" => "Gebruikersnaam",
        "password" => "Wachtwoord",
        "password_again" => "Wachtwoord nogmaals",
        "login_btn" => "Log in",
        "apoll_admin_panel" => "Apoll - admin panel",
        "logout_btn" => "Logout",
        "options_btn" => "Opties",
        "users_btn" => "Gebruikers",
        "polls_btn" => "Polls",
        "dashboard_btn" => "Dashboard",
        "current_poll" => "Huidiget poll(s)",
        "latest_polls" => "Laatste poll(s)",
        "poll_question" => "Vraag",
        "votes" => "Stemmen",
        "show_me_all_polls" => "Laat me alle polls zien",
        "create_new_poll" => "Maak een nieuwe poll",
        "menu" => "Menu",
        "main_settings" => "Hoofdinstellingen",
        "user_settings" => "Gebruikers instellingen",
        "admin_theme" => "Admin thema",
        "public_theme" => "Publiek thema",
        "edit_btn" => "Bewerken",
        "admin_language" => "Admin taal",
        "edit_main_settings_message_success" => "Je hebt succesvol de hoofdinstellingen bewerkt.",
        "edit_main_settings_message_error" => "Oeps, er is iets mis gegaan met het bewerken van de hoofinstellingen!",
        "btn_text_for_voteing" => "Text op knop voor het stemmen",
        "sl_how_many_days" => "selecteer hoeveel dagen een gebruiker moet wachten voordat deze opnieuw kan stemmen",
        "never" => "Nooit",
        "day" => "dag",
        "days" => "dagen",
        "list_users" => "Laat gebruikers zien",
        "add_user" => "Gebruiker toevoegen",
        "list_of_users" => "Lijst met gebruikers",
        "time" => "Tijd",
        "polls" => "Polls",
        "options" => "Opties",
        "details" => "Details",
        "edit" => "Bewerken",
        "delete" => "wegooien",
        "add_btn" => "Add",
        "firstname" => "Voornaam",
        "lastname" => "Achternaam",
        "email" => "E-mail",
        "add_user_success_message" => "Je hebt succesvol een nieuwe gebruiker toegevoegd.",
        "add_user_error_message" => "Oeps, er is iets mis gegaan met het toevoegen van de gebruiker.",
        "email_error_message" => "E-mail adres is niet geldig.",
        "passwords_error_message" => "de ingevoerde wachtwoorden zijn niet hetzelfde.",
        "user_exists" => "De gebruiker bestaat al in de database.",
        "user_details" => "Details van de gebruiker",
        "edit_user" => "Bewerk gebruiker",
        "edit_password" => "Bewerk wachtwoord",
        "old_password" => "Oude wachtwoord",
        "edit_user_success_message" => "Je hebt succesvol een gebruiker bewerkt.",
        "edit_user_error_message" => "Oeps, er is iets mis gegaan met het bewerken van deze gebruiker.",
        "wrong_password" => "Fout wachtwoord",
        "edit_user_password_success_message" => "Je hebt succesvol het wachtwoord van deze gebruiker gewijzigd.",
        "edit_user_password_error_message" => "Oeps, er is iets mis gegaan met het bewerken van het wachtwoord.",
        "delete_user_success_message" => "Je hebt succesvol deze gebruiker gewijzigd.",
        "delete_user_error_message" => "Oeps, er is iets mis gegaan met het met het verwijderen van deze gebruiker.",
        "list_polls" => "Laat alle polls zien",
        "add_poll" => "Poll toevoegen",
        "list_of_polls" => "Lijst met alle polls",
        "poll_question" => "Poll vraag",
        "status" => "Status",
        "answer" => "Antwoord",
        "add_poll_success_message" => "Je hebt succesvol een nieuwe poll toegevoegd.",
        "add_poll_error_message" => "Oeps, er is iets mis gegaan met het toeviegen van deze poll.",
        "delete_poll_error_message" => "Oeps, er is iets mis gegaan met het verwijderen van deze poll.",
        "delete_poll_success_message" => "Je hebt succesvol deze poll verwijderd.",
        "deactive_poll_error_message" => "Oeps, er is iets mis gegaan met het deactiveren van deze poll.",
        "deactive_poll_success_message" => "Je hebt succesvol de poll gedeactiveerd.",
        "active_poll_error_message" => "Oeps, er is iets mis gegaan met het activeren van deze poll.",
        "active_poll_success_message" => "Je hebt succesvol de poll geactiveerd.",
        "poll" => "Poll",
        "informations" => "Informatie",
        "total_votes" => "Totaal aantal stemmen",
        "author" => "Gecreeerd door",
        "date" => "Datum",
        "edit_poll" => "Bewerk poll",
        "edit_poll_success_message" => "Je hebt succesvol deze poll bewerkt.",
        "edit_poll_error_message" => "Oeps, er is iets mis gegaan met het bewerken van deze poll.",
        "block_by" => "Block gebruiker",
        "cookie" => "Cookie",
        "ip_address" => "IP adres",
        "cookie_and_ip" => "Cookie and IP",
        "yes" => "Ja",
        "no" => "Nee",
        "shure_delete_user_message" => "weet je zeker dat je deze gebruiker wilt verwijderen?",
        "shure_delete_poll_message" => "weet je zeker dat je deze poll wilt verwijderen?",
        "add_answer" => "Antwoord toevoegen",
        "code_for_poll" => "Code voor deze poll",
        "code" => "Code"
        );
 
?>
Return current item: Apoll