Location: PHPKode > projects > Template CMS > plugins/box/cleditor/kcfinder/lang/lt.php
<?php

/** Lithuanian localization file for KCFinder
 * author: Paulius Leščinskas <hide@address.com>
 */

$lang = array(

  '_locale' => "lt_LT.UTF-8", // UNIX localization code
  '_charset' => "utf-8",    // Browser charset

  // Date time formats. See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php
  '_dateTimeFull' => "%F %T",
  '_dateTimeMid' => "%F %T",
  '_dateTimeSmall' => "%F %T",

	"You don't have permissions to upload files." =>
  "Jūs neturite teisių įkelti failus",

  "You don't have permissions to browse server." =>
  "Jūs neturite teisių naršyti po failus",

  "Cannot move uploaded file to target folder." =>
  "Nepavyko įkelti failo į reikiamą katalogą.",

  "Unknown error." =>
  "Nežinoma klaida.",

  "The uploaded file exceeds {size} bytes." =>
  "Įkeliamas failas viršija {size} baitų(-us).",

  "The uploaded file was only partially uploaded." =>
  "Failas buvo tik dalinai įkeltas.",

  "No file was uploaded." =>
  "Failas nebuvo įkeltas.",

  "Missing a temporary folder." =>
  "Nėra laikino katalogo.",

  "Failed to write file." =>
  "Nepavyko įrašyti failo.",

  "Denied file extension." =>
  "Draudžiama įkelti šio tipo failus.",

  "Unknown image format/encoding." =>
  "Nežinomas paveikslėlio formatas/kodavimas.",

  "The image is too big and/or cannot be resized." =>
  "Paveikslėlis yra per didelis ir/arba negali būti sumažintas.",

  "Cannot create {dir} folder." =>
  "Nepavyko sukurti {dir} katalogo.",

  "Cannot write to upload folder." =>
  "Nepavyko įrašyti į įkeliamų failų katalogą.",

  "Cannot read .htaccess" =>
  "Nepavyko nuskaityti .htaccess failo",

  "Incorrect .htaccess file. Cannot rewrite it!" =>
  "Blogas .htaccess failas. Nepavyko jo perrašyti",

  "Cannot read upload folder." =>
  "Nepavyko atidaryti įkeliamų failų katalogo.",

  "Cannot access or create thumbnails folder." =>
  "Nepavyko atidaryti ar sukurti sumažintų paveikslėlių katalogo.",

  "Cannot access or write to upload folder." =>
  "Nepavyko atidaryti ar įrašyti į įkeliamų failų katalogą.",

  "Please enter new folder name." =>
  "Įveskite katalogo pavadinimą.",

  "Unallowable characters in folder name." =>
  "Katalogo pavadinime yra neleistinų simbolių.",

  "Folder name shouldn't begins with '.'" =>
  "Katalogo pavadinimas negali prasidėti '.'",

  "Please enter new file name." =>
  "Įveskite failo pavadinimą.",

  "Unallowable characters in file name." =>
  "Failo pavadinime yra neleistinų simbolių",

  "File name shouldn't begins with '.'" =>
  "Failo pavadinimas negali prasidėti '.'",

  "Are you sure you want to delete this file?" =>
  "Ar tikrai ištrinti šį failą?",

  "Are you sure you want to delete this folder and all its content?" =>
  "Ar tikrai ištrinti šį katalogą su visu jo turiniu?",

  "Inexistant or inaccessible folder." =>
  "Katalogas neegzistuoja arba yra neprieinamas.",

  "Undefined MIME types." =>
  "Nenurodytas MIME tipas.",

  "Fileinfo PECL extension is missing." =>
  "Trūksa PECL plėtinio Fileinfo",

  "Opening fileinfo database failed." =>
  "Nepavyko atidaryti Fileinfo duomenų bazės.",

  "You can't upload such files." =>
  "Negalima įkelti tokių failų.",

  "The file '{file}' does not exist." =>
  "Failas '{file}' neegzistuoja.",

  "Cannot read '{file}'." =>
  "Nepavyko atidaryti '{file}' failo.",

  "Cannot copy '{file}'." =>
  "Nepavyko nukopijuoti '{file}' failo.",

  "Cannot move '{file}'." =>
  "Nepavyko perkelti '{file}' failo.",

  "Cannot delete '{file}'." =>
  "Nepavyko ištrinti '{file}' failo.",

  "Click to remove from the Clipboard" =>
  "Zum entfernen aus der Zwischenablage, hier klicken.",

  "This file is already added to the Clipboard." =>
  "Šis failas jau įkeltas į laikinąją atmintį.",

  "Copy files here" =>
  "Kopijuoti failus čia.",

  "Move files here" =>
  "Perkelti failus čia.",

  "Delete files" =>
  "IÅ¡trinti failus.",

  "Clear the Clipboard" =>
  "Išvalyti laikinąją atmintį",

  "Are you sure you want to delete all files in the Clipboard?" =>
  "Ar tikrai ištrinti visus failus, esančius laikinojoje atmintyje?",

  "Copy {count} files" =>
  "Kopijuoti {count} failų(-us)",

  "Move {count} files" =>
  "Perkelti {count} failų(-us)",

  "Add to Clipboard" =>
  "Įkelti į laikinąją atmintį",

  "New folder name:" => "Naujo katalogo pavadinimas:",
  "New file name:" => "Naujo failo pavadinimas:",

  "Upload" => "Įkelti",
  "Refresh" => "Atnaujinti",
  "Settings" => "Nustatymai",
  "Maximize" => "Padidinti",
  "About" => "Apie",
  "files" => "Failai",
  "View:" => "Peržiūra:",
  "Show:" => "Rodyti:",
  "Order by:" => "Rikiuoti:",
  "Thumbnails" => "Sumažintos iliustracijos",
  "List" => "Sąrašas",
  "Name" => "Pavadinimas",
  "Size" => "Dydis",
  "Date" => "Data",
  "Descending" => "Mažejančia tvarka",
  "Uploading file..." => "Įkeliamas failas...",
  "Loading image..." => "Kraunami paveikslėliai...",
  "Loading folders..." => "Kraunami katalogai...",
  "Loading files..." => "Kraunami failai...",
  "New Subfolder..." => "Naujas katalogas...",
  "Rename..." => "Pervadinti...",
  "Delete" => "IÅ¡trinti",
  "OK" => "OK",
  "Cancel" => "Atšaukti",
  "Select" => "Pažymėti",
  "Select Thumbnail" => "Pasirinkti sumažintą paveikslėlį",
  "View" => "Peržiūra",
  "Download" => "Atsisiųsti",
  'Clipboard' => "Laikinoji atmintis",

  // VERSION 2 NEW LABELS

  "Cannot rename the folder." =>
  "Nepavyko pervadinti katalogo.",

  "Non-existing directory type." =>
  "Neegzistuojantis katalogo tipas.",

  "Cannot delete the folder." =>
  "Nepavyko ištrinti katalogo.",

  "The files in the Clipboard are not readable." =>
  "Nepavyko nuskaityti failų iš laikinosios atminties.",

  "{count} files in the Clipboard are not readable. Do you want to copy the rest?" =>
  "Nepavyko atidaryti {count} failų(-ai) iš laikinosios atminties. Ar kopijuoti likusius?",

  "The files in the Clipboard are not movable." =>
  "Nepavyko perkelti failų iš laikinosios atminties.",

  "{count} files in the Clipboard are not movable. Do you want to move the rest?" =>
  "Nepavyko perkelti {count} failų(-ai) iš laikinosios atminties. Ar perkelti likusius?",

  "The files in the Clipboard are not removable." =>
  "Nepavyko perkelti failų iš laikinosios atminties.",

  "{count} files in the Clipboard are not removable. Do you want to delete the rest?" =>
  "Nepavyko ištrinti {count} failų(-ai) iš laikinosios atminties. Ar ištrinti likusius?",

  "The selected files are not removable." =>
  "Nepavyko perkelti pažymėtų failų.",

  "{count} selected files are not removable. Do you want to delete the rest?" =>
  "Nepavyko ištrinti {count} failų(-ai) iš laikinosios atminties. Ar ištrinti likusius?",

  "Are you sure you want to delete all selected files?" =>
  "Ar tikrai ištrinti visus pažymėtus failus?",

  "Failed to delete {count} files/folders." =>
  "Nepavyko ištrinti {count} failų/katalogų.",

  "A file or folder with that name already exists." =>
  "Failas arba katalogas tokiu pavadinimu jau egzistuoja.",

  "selected files" => "Pasirinkti failus",
  "Type" => "Tipas",
  "Select Thumbnails" => "Pasirinkti sumažintus paveikslėlius",
  "Download files" => "Atsisiųsti failus",
);

?>
Return current item: Template CMS