Location: PHPKode > projects > Template CMS > plugins/box/cleditor/kcfinder/lang/hu.php
<?php

/** Hungarian localization file for KCFinder
 * Dubravszky József <hide@address.com>
 */

$lang = array(

  '_locale' => "hu_HU.UTF-8", // UNIX localization code
  '_charset' => "utf-8",    // Browser charset

  // Date time formats. See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php
  '_dateTimeFull' => "%A, %e.%B.%Y %H:%M",
  '_dateTimeMid' => "%a %e %b %Y %H:%M",
  '_dateTimeSmall' => "%d/%m/%Y %H:%M",

  "You don't have permissions to upload files." => "Nincs jogosultsága fájlokat feltölteni.",
  "You don't have permissions to browse server." => "Nincs jogosultsága a kiszolgálón böngészni.",
  "Cannot move uploaded file to target folder." => "Nem lehet áthelyezni a feltöltött fájlt a célkönyvtárba.",
  "Unknown error." => "Ismeretlen hiba.",
  "The uploaded file exceeds {size} bytes." => "A feltöltött fájl mérete meghaladja a {size} bájtot.",
  "The uploaded file was only partially uploaded." => "A feltöltendő fájl csak részben sikerült feltölteni.",
  "No file was uploaded." => "Nem történt fájlfeltöltés.",
  "Missing a temporary folder." => "Hiányzik az ideiglenes könyvtár.",
  "Failed to write file." => "Nem sikerült a fájl írása.",
  "Denied file extension." => "Tiltott fájlkiterjesztés.",
  "Unknown image format/encoding." => "Ismeretlen képformátum vagy kódolás.",
  "The image is too big and/or cannot be resized." => "A kép mérete túl nagy és/vagy nem lehet átméretezni.",
  "Cannot create {dir} folder." => "Nem lehet létrehozni a {dir} könyvtárat.",
  "Cannot rename the folder." => "A könyvtárat nem lehet átnevezni.",
  "Cannot write to upload folder." => "Nem lehet írni a feltöltési könyvtárba.",
  "Cannot read .htaccess" => "Nem lehet olvasni a .htaccess fájlt",
  "Incorrect .htaccess file. Cannot rewrite it!" => "Hibás .htaccess fájl. Nem lehet írni.",
  "Cannot read upload folder." => "Nem lehet olvasni a feltöltési könyvtárat.",
  "Cannot access or create thumbnails folder." => "Nem lehet elérni vagy létrehozni a bélyegképek könyvtárat.",
  "Cannot access or write to upload folder." => "Nem lehet elérni vagy létrehozni a feltöltési könyvtárat.",
  "Please enter new folder name." => "Kérem, adja meg az új könyvtár nevét.",
  "Unallowable characters in folder name." => "Meg nem engedett karakter(ek) a könyvtár nevében.",
  "Folder name shouldn't begins with '.'" => "Könyvtárnév nem kezdődhet '.'-tal",
  "Please enter new file name." => "Kérem adja meg az új fájl nevét.",
  "Unallowable characters in file name." => "Meg nem engedett karakter(ek) a fájl nevében.",
  "File name shouldn't begins with '.'" => "Fájlnév nem kezdődhet '.'-tal",
  "Are you sure you want to delete this file?" => "Biztos benne, hogy törölni kívánja ezt a fájlt?",
  "Are you sure you want to delete this folder and all its content?" => "Biztos benne hogy törölni kívánja ezt a könyvtárat és minden tartalmát?",
  "Non-existing directory type." => "Nem létező könyvtártípus.",
  "Undefined MIME types." => "Meghatározatlan MIME típusok.",
  "Fileinfo PECL extension is missing." => "Hiányzó PECL Fileinfo PHP kiegészítés.",
  "Opening fileinfo database failed." => "Nem sikerült megnyitni a Fileinfo adatbázist.",
  "You can't upload such files." => "Nem tölthet fel ilyen fájlokat.",
  "The file '{file}' does not exist." => "A '{file}' fájl nem létezik.",
  "Cannot read '{file}'." => "A '{file}' fájlt nem lehet olvasni.",
  "Cannot copy '{file}'." => "A '{file}' fájlt nem lehet másolni.",
  "Cannot move '{file}'." => "A '{file}' fájlt nem lehet áthelyezni.",
  "Cannot delete '{file}'." => "A '{file}' fájlt nem lehet törölni.",
  "Cannot delete the folder." => "Nem lehet törölni a könyvtárat.",
  "Click to remove from the Clipboard" => "kattintson ide, hogy eltávolítsa a vágólapról",
  "This file is already added to the Clipboard." => "Ezt a fájlt már hozzáadta a vágólaphoz.",
  "The files in the Clipboard are not readable." => "A vágólapon lévő fájlok nem olvashatók.",
  "{count} files in the Clipboard are not readable. Do you want to copy the rest?" => "{count} fájl a vágólapon nem olvasható. Akarja másolni a többit?",
  "The files in the Clipboard are not movable." => "A vágólapon lévő fájlokat nem lehet áthelyezni.",
  "{count} files in the Clipboard are not movable. Do you want to move the rest?" => "{count} fájlt a vágólapon nem lehet áthelyezni. Akarja áthelyezni a többit?",
  "The files in the Clipboard are not removable." => "A vágólapon lévő fájlokat nem lehet eltávolítani.",
  "{count} files in the Clipboard are not removable. Do you want to delete the rest?" => "{count} fájlt a vágólapon nem lehet eltávolítani. Akarja törölni a többit?",
  "The selected files are not removable." => "A kiválasztott fájlokat nem lehet eltávolítani.",
  "{count} selected files are not removable. Do you want to delete the rest?" => "{count} kiválasztott fájlt nem lehet eltávolítani. Akarja törölni a többit?",
  "Are you sure you want to delete all selected files?" => "Biztosan törölni kíván minden kijelölt fájlt?",
  "Failed to delete {count} files/folders." => "Nem sikerült törölni {count} fájlt.",
  "A file or folder with that name already exists." => "Egy fájl vagy könyvtár már létezik ugyan ezzel a névvel.",
  "Copy files here" => "Fájlok másolása ide",
  "Move files here" => "Fájlok áthelyezése ide",
  "Delete files" => "Fájlok törlése",
  "Clear the Clipboard" => "Vágólap ürítése",
  "Are you sure you want to delete all files in the Clipboard?" => "Biztosan törölni kívánja a vágólapon lévő összes fájlt?",
  "Copy {count} files" => "{count} fájl másolása",
  "Move {count} files" => "{count} fájl áthelyezése",
  "Add to Clipboard" => "Hozzáadás vágólaphoz",
  "Inexistant or inaccessible folder." => "Nem létező vagy elérhetetlen könyvtár.",
  "New folder name:" => "Új könyvtár neve:",
  "New file name:" => "Új fájl neve:",
  "Upload" => "Feltöltés",
  "Refresh" => "Frissítés",
  "Settings" => "Beállítások",
  "Maximize" => "Maximalizálás",
  "About" => "Névjegy",
  "files" => "fájlok",
  "selected files" => "kiválasztott fájlok",
  "View:" => "Nézet:",
  "Show:" => "Mutat:",
  "Order by:" => "Rendezés:",
  "Thumbnails" => "Bélyegképek",
  "List" => "Lista",
  "Name" => "Név",
  "Type" => "Típus",
  "Size" => "Méret",
  "Date" => "Datum",
  "Descending" => "Csökkenő",
  "Uploading file..." => "Fájl feltöltése...",
  "Loading image..." => "Képek betöltése...",
  "Loading folders..." => "Könyvtárak betöltése...",
  "Loading files..." => "Fájlok betöltése...",
  "New Subfolder..." => "Új alkönyvtár...",
  "Rename..." => "Átnevezés...",
  "Delete" => "Törlés",
  "OK" => "OK",
  "Cancel" => "Mégse",
  "Select" => "Kiválaszt",
  "Select Thumbnail" => "Bélyegkép kiválasztása",
  "Select Thumbnails" => "Bélyegképek kiválasztása",
  "View" => "Nézet",
  "Download" => "Letöltés",
  "Download files" => "Fájlok letöltése",
  "Clipboard" => "Vágólap",
  "Checking for new version..." => "Új verzió keresése ...",
  "Unable to connect!" => "Nem lehet csatlakozni!",
  "Download version {version} now!" => "Töltse le a {version} verziót most!",
  "KCFinder is up to date!" => "Ez a KCFinder verzió a legfrissebb",
  "Licenses:" => "Licenszek:",
  "Attention" => "Figyelem",
  "Question" => "Kérdés",
  "Yes" => "Igen",
  "No" => "Nem",
  "You cannot rename the extension of files!" => "Nem változtathatja meg a fájlok kiterjezstését",
);

?>
Return current item: Template CMS