Location: PHPKode > projects > Template CMS > plugins/box/cleditor/kcfinder/lang/da.php
<?php

/** Danish translation by Thomas Schou <hide@address.com> **/

$lang = array(

  '_locale' => "da_DK.UTF-8", // UNIX localization code
  '_charset' => "utf-8",    // Browser charset

  // Date time formats. See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php
  '_dateTimeFull' => "%A, %e.%B.%Y %H:%M",
  '_dateTimeMid' => "%a %e %b %Y %H:%M",
  '_dateTimeSmall' => "%d/%m/%Y %H:%M",

	"You don't have permissions to upload files." =>
  "Du har ikke tilladelser til at uploade filer.",

  "You don't have permissions to browse server." =>
  "Du har ikke tilladelser til at se filer.",

  "Cannot move uploaded file to target folder." =>
  "Kan ikke flytte fil til destinations mappe.",

  "Unknown error." =>
  "Ukendt fejl.",

  "The uploaded file exceeds {size} bytes." =>
  "Den uploadede fil overskrider {size} bytes.",

  "The uploaded file was only partially uploaded." =>
  "Den uploadede fil blev kun delvist uploadet.",

  "No file was uploaded." =>
  "Ingen fil blev uploadet.",

  "Missing a temporary folder." =>
  "Mangler en midlertidig mappe.",

  "Failed to write file." =>
  "Kunne ikke skrive fil.",

  "Denied file extension." =>
  "N�gtet filtypenavn.",

  "Unknown image format/encoding." =>
  "Ukendt billedformat / kodning.",

  "The image is too big and/or cannot be resized." =>
  "Billedet er for stort og / eller kan ikke �ndres.",

  "Cannot create {dir} folder." =>
  "Kan ikke lave mappen {dir}.",

  "Cannot write to upload folder." =>
  "Kan ikke skrive til upload mappen.",

  "Cannot read .htaccess" =>
  "Ikke kan l�se .htaccess",

  "Incorrect .htaccess file. Cannot rewrite it!" =>
  "Forkert .htaccess fil. Kan ikke omskrive den!",

  "Cannot read upload folder." =>
  "Kan ikke l�se upload mappen.",

  "Cannot access or create thumbnails folder." =>
  "Kan ikke f� adgang til eller oprette miniature mappe.",

  "Cannot access or write to upload folder." =>
  "Kan ikke f� adgang til eller skrive til upload mappe.",

  "Please enter new folder name." =>
  "Indtast venligst nyt mappe navn.",

  "Unallowable characters in folder name." =>
  "Ugyldige tegn i mappens navn.",

  "Folder name shouldn't begins with '.'" =>
  "Mappenavn b�r ikke begynder med '.'",

  "Please enter new file name." =>
  "Indtast venligst nyt fil navn.",

  "Unallowable characters in file name." =>
  "Ugyldige tegn i filens navn",

  "File name shouldn't begins with '.'" =>
  "Fil navnet b�r ikke begynder med '.'",

  "Are you sure you want to delete this file?" =>
  "Er du sikker p� du vil slette denne fil?",

  "Are you sure you want to delete this folder and all its content?" =>
  "Er du sikker p� du vil slette denne mappe og al dens indhold?",

  "Inexistant or inaccessible folder." =>
  "utilg�ngelige mappe.",

  "Undefined MIME types." =>
  "Udefineret MIME Type.",

  "Fileinfo PECL extension is missing." =>
  "Fil info PECL udvidelse mangler",

  "Opening fileinfo database failed." =>
  "�bning af fil info-database mislykkedes.",

  "You can't upload such files." =>
  "Du kan ikke uploade s�danne filer.",

  "The file '{file}' does not exist." =>
  "Filen '{file}' eksisterer ikke.",

  "Cannot read '{file}'." =>
  "Kan ikke l�se '{file}'.",

  "Cannot copy '{file}'." =>
  "Kan ikke kopi'ere '{file}'.",

  "Cannot move '{file}'." =>
  "Kan ikke flytte '{file}'.",

  "Cannot delete '{file}'." =>
  "Kan ikke slette '{file}'.",

  "Click to remove from the Clipboard" =>
  "Klik for at fjerne fra Udklipsholder.",

  "This file is already added to the Clipboard." =>
  "Denne fil er allerede f�jet til Udklipsholder.",

  "Copy files here" =>
  "Kopiere filer her.",

  "Move files here" =>
  "Flyt filer her.",

  "Delete files" =>
  "Slet filer.",

  "Clear the Clipboard" =>
  "Zwischenablage leeren",

  "Are you sure you want to delete all files in the Clipboard?" =>
  "T�m udklipsholder?",

  "Copy {count} files" =>
  "Kopier {count} filer",

  "Move {count} files" =>
  "Flyt {count} filer",

  "Add to Clipboard" =>
  "Tilf�j til udklipsholder",

  "New folder name:" =>
  "Nyt mappe navn:",

  "New file name:" =>
  "Nyt fil navn:",

  "Upload" => "Upload",
  "Refresh" => "Genopfriske",
  "Settings" => "Indstillinger",
  "Maximize" => "Maksimere",
  "About" => "Om",
  "files" => "filer",
  "View:" => "Vis:",
  "Show:" => "Vis:",
  "Order by:" => "Sorter efter:",
  "Thumbnails" => "Miniaturer",
  "List" => "Liste",
  "Name" => "Navn",
  "Size" => "St�rrelse",
  "Date" => "Dato",
  "Descending" => "Faldende",
  "Uploading file..." => "Uploader fil...",
  "Loading image..." => "Indl�ser billede...",
  "Loading folders..." => "Indl�ser mappe...",
  "Loading files..." => "Indl�ser filer...",
  "New Subfolder..." => "Ny undermappe...",
  "Rename..." => "Omd�b...",
  "Delete" => "Slet",
  "OK" => "Ok",
  "Cancel" => "Fortryd",
  "Select" => "V�lg",
  "Select Thumbnail" => "V�lg miniature",
  "View" => "Vis",
  "Download" => "Download",
  'Clipboard' => "Udklipsholder",

  // VERSION 2 NEW LABELS

  "Cannot rename the folder." =>
  "Kan ikke omd�be mappen.",

  "Non-existing directory type." =>
  "Ikke-eksisterende bibliotek type.",

  "Cannot delete the folder." =>
  "Kan ikke slette mappen.",

  "The files in the Clipboard are not readable." =>
  "Filerne i udklipsholder ikke kan l�ses.",

  "{count} files in the Clipboard are not readable. Do you want to copy the rest?" =>
  "{count} filer i udklipsholder ikke kan l�ses. �nsker du at kopiere de �vrige?",

  "The files in the Clipboard are not movable." =>
  "Filerne i udklipsholder kan ikke flyttes.",

  "{count} files in the Clipboard are not movable. Do you want to move the rest?" =>
  "{count} filer i udklipsholder er ikke bev�gelige. �nsker du at flytte resten?",

  "The files in the Clipboard are not removable." =>
  "Filerne i udklipsholder er ikke flytbare.",

  "{count} files in the Clipboard are not removable. Do you want to delete the rest?" =>
  "{count} filer i udklipsholder er ikke flytbare. �nsker du at slette resten?",

  "The selected files are not removable." =>
  "De valgte filer er ikke flytbare.",

  "{count} selected files are not removable. Do you want to delete the rest?" =>
  "{count} valgte filer som ikke kan fjernes. �nsker du at slette resten?",

  "Are you sure you want to delete all selected files?" =>
  "Er du sikker p� du vil slette alle markerede filer?",

  "Failed to delete {count} files/folders." =>
  "Kunne ikke slette {count} filer / mapper.",

  "A file or folder with that name already exists." =>
  "En fil eller mappe med det navn findes allerede.",

  "selected files" => "Valgte filer",
  "Type" => "Type",
  "Select Thumbnails" => "V�lg Miniaturer",
  "Download files" => "Download filer",
);

?>
Return current item: Template CMS