Location: PHPKode > projects > Template CMS > plugins/box/cleditor/kcfinder/lang/cs.php
<?php

/** Czech localization file for KCFinder
 * author: Rostislav Sivak <hide@address.com>
 */

$lang = array(

  '_locale' => "cs_CZ.UTF-8", // UNIX localization code
  '_charset' => "utf-8",    // Browser charset

  // Date time formats. See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php
  '_dateTimeFull' => "%A, %e.%B.%Y %H:%M",
  '_dateTimeMid' => "%a %e %b %Y %H:%M",
  '_dateTimeSmall' => "%d.%m.%Y %H:%M",

	"You don't have permissions to upload files." =>
  "Nemáte práva pro nahrávání souborů.",

  "You don't have permissions to browse server." =>
  "Nemáte práva pro prohlížení serveru.",

  "Cannot move uploaded file to target folder." =>
  "Nelze přesunout soubor do určeného adresáře.",

  "Unknown error." =>
  "Neznámá chyba.",

  "The uploaded file exceeds {size} bytes." =>
  "Nahraný soubor přesahuje {size} bytů.",

  "The uploaded file was only partially uploaded." =>
  "Nahraný soubor byl nahrán pouze částečně.",

  "No file was uploaded." =>
  "Žádný soubor nebyl nahrán na server.",

  "Missing a temporary folder." =>
  "Chybí dočasný adresář.",

  "Failed to write file." =>
  "Soubor se nepodařilo se uložit.",

  "Denied file extension." =>
  "Nepodporovaný typ souboru.",

  "Unknown image format/encoding." =>
  "Neznámý formát obrázku/encoding.",

  "The image is too big and/or cannot be resized." =>
  "Obrázek je příliš velký/nebo nemohl být zmenšen.",

  "Cannot create {dir} folder." =>
  "Adresář {dir} nelze vytvořit.",

  "Cannot write to upload folder." =>
  "Nelze ukládat do adresáře pro nahrávání.",

  "Cannot read .htaccess" =>
  "Není možno číst soubor .htaccess",

  "Incorrect .htaccess file. Cannot rewrite it!" =>
  "Chybný soubor .htaccess. Soubor nelze přepsat!",

  "Cannot read upload folder." =>
  "Nelze číst z adresáře pro nahrávání souborů.",

  "Cannot access or create thumbnails folder." =>
  "Adresář pro náhledy nelze vytvořit nebo není přístupný.",

  "Cannot access or write to upload folder." =>
  "Nelze přistoupit, nebo zapisovat do adresáře pro nahrávání souborů.",

  "Please enter new folder name." =>
  "Vložte prosím nové jméno adresáře.",

  "Unallowable characters in folder name." =>
  "Nepovolené znaky v názvu adresáře.",

  "Folder name shouldn't begins with '.'" =>
  "Jméno adresáře nesmí začínat znakem '.'",

  "Please enter new file name." =>
  "Vložte prosím nové jméno souboru.",

  "Unallowable characters in file name." =>
  "Nepovolené znaky v názvu souboru.",

  "File name shouldn't begins with '.'" =>
  "Název soubor nesmí začínat znakem '.'",

  "Are you sure you want to delete this file?" =>
  "Jste si jistý že chcete smazat tento soubor?",

  "Are you sure you want to delete this folder and all its content?" =>
  "Jste si jistý že chcete smazat tento adresář a celý jeho obsah?",

  "Inexistant or inaccessible folder." =>
  "Neexistující nebo nepřístupný adresář.",

  "Undefined MIME types." =>
  "Nedefinovaný MIME typ souboru.",

  "Fileinfo PECL extension is missing." =>
  "Rozříření PECL pro zjištění informací o souboru chybí.",

  "Opening fileinfo database failed." =>
  "Načtení informací o souboru selhalo.",

  "You can't upload such files." =>
  "Tyto soubory nemůžete nahrát na server.",

  "The file '{file}' does not exist." =>
  "Tento soubor '{file}' neexistuje.",

  "Cannot read '{file}'." =>
  "Nelze načíst '{file}'.",

  "Cannot copy '{file}'." =>
  "Nelze kopírovat '{file}'.",

  "Cannot move '{file}'." =>
  "Nelze přesunout '{file}'.",

  "Cannot delete '{file}'." =>
  "Nelze smazat '{file}'.",

  "Click to remove from the Clipboard" =>
  "Klikněte pro odstranění ze schránky",

  "This file is already added to the Clipboard." =>
  "Tento soubor je již ve schránce vložen.",

  "Copy files here" =>
  "Kopírovat soubory na toto místo",

  "Move files here" =>
  "Přesunout soubory na toto místo",

  "Delete files" =>
  "Smazat soubory",

  "Clear the Clipboard" =>
  "Vyčistit schránku",

  "Are you sure you want to delete all files in the Clipboard?" =>
  "Jste si jistý že chcete vymazat všechny soubory ze schránky?",

  "Copy {count} files" =>
  "Kopírovat {count} souborů",

  "Move {count} files" =>
  "Přesunout {count} souborů",

  "Add to Clipboard" =>
  "Vložit do schránky",

  "New folder name:" => "Nový název adresáře:",
  "New file name:" => "Nový název souboru:",

  "Upload" => "Nahrát",
  "Refresh" => "Obnovit",
  "Settings" => "Nastavení",
  "Maximize" => "Maxializovat",
  "About" => "O aplikaci",
  "files" => "soubory",
  "View:" => "Zobrazit:",
  "Show:" => "Ukázat:",
  "Order by:" => "Řadit podle:",
  "Thumbnails" => "Náhledy",
  "List" => "Seznam",
  "Name" => "Jméno",
  "Size" => "Velikost",
  "Date" => "Datum",
  "Descending" => "Sestupně",
  "Uploading file..." => "Nahrávání souboru...",
  "Loading image..." => "Načítání obrázku...",
  "Loading folders..." => "Načítání adresářů...",
  "Loading files..." => "Načítání souborů...",
  "New Subfolder..." => "Nový adresář...",
  "Rename..." => "Přejmenovat...",
  "Delete" => "Smazat",
  "OK" => "OK",
  "Cancel" => "Zrušit",
  "Select" => "Vybrat",
  "Select Thumbnail" => "Vybrat náhled",
  "View" => "Zobrazit",
  "Download" => "Stažení",
  'Clipboard' => "Schránka",

  // VERSION 2 NEW LABELS

  "Cannot rename the folder." =>
  "Adresář nelze přejmenovat.",

  "Non-existing directory type." =>
  "Neexistující typ adresáře.",

  "Cannot delete the folder." =>
  "Adresář nelze smazat.",

  "The files in the Clipboard are not readable." =>
  "Soubory ve schránce nelze načíst.",

  "{count} files in the Clipboard are not readable. Do you want to copy the rest?" =>
  "{count} souborů ve schránce nelze načíst. Chcete zkopírovat zbylé soubory?",

  "The files in the Clipboard are not movable." =>
  "Soubory ve schránce nelze přesunout.",

  "{count} files in the Clipboard are not movable. Do you want to move the rest?" =>
  "{count} souborů ve schránce nelze přesunout. Chcete přesunout zbylé soubory?",

  "The files in the Clipboard are not removable." =>
  "Soubory ve schránce nelze smazat.",

  "{count} files in the Clipboard are not removable. Do you want to delete the rest?" =>
  "{count} souborů ve schránce nelze smazat. Chcete smazat zbylé soubory?",

  "The selected files are not removable." =>
  "Označené soubory nelze smazat.",

  "{count} selected files are not removable. Do you want to delete the rest?" =>
  "{count} označených souborů nelze smazat. Chcete smazat zbylé soubory?",

  "Are you sure you want to delete all selected files?" =>
  "Jste si jistý že chcete smazat vybrané soubory?",

  "Failed to delete {count} files/folders." =>
  "Nebylo smazáno {count} souborů/adresářů.",

  "A file or folder with that name already exists." =>
  "Soubor nebo adresář s takovým jménem již existuje.",

  "selected files" => "vybrané soubory",
  "Type" => "Typ",
  "Select Thumbnails" => "Vybrat náhled",
  "Download files" => "Stáhnout soubory",

  // SINCE 2.4

  "Checking for new version..." => "Zkontrolovat novou verzi...",
  "Unable to connect!" => "Nelze připojit!",
  "Download version {version} now!" => "Stáhnout verzi {version} nyní!",
  "KCFinder is up to date!" => "KCFinder je aktuální!",
  "Licenses:" => "Licence:",
  "Attention" => "Upozornění",
  "Question" => "Otázka",
  "Yes" => "Ano",
  "No" => "Ne",
);

?>
Return current item: Template CMS