Location: PHPKode > projects > Quick Guestbook > quicktalk/language/nederlands/qtg_map_adm.php
<?php

$L['map_adm']['Version']='Module versie';
$L['map_adm']['Mapping_settings']='Kaart instellingen';
$L['map_adm']['Mapping_config']='Configuratie aan gebruik door gebrek';
$L['map_adm']['Preview']='Voorproef van de kaart met standaardsymbool';
$L['map_adm']['Other_symbols']='Andere symbolen';

$L['map_adm']['API_key']='Map API sleutel';
$L['map_adm']['API_ctrl']='Controlen';

$L['map_adm']['Center']='Centrum';
$L['map_adm']['Latlng']='lat,long';
$L['map_adm']['H_Center']='Standaard kaartcentrum. Voorbeeld: 50.847,4.352';
$L['map_adm']['Zoom']='Zoom niveau';
$L['map_adm']['H_Zoom']='Standaard zoom, van 1 (wereld) tot 20 (straat)';
$L['map_adm']['Background']='Basiskaart';
$L['map_adm']['H_Background']='Standaard type van basiskaart';
$L['map_adm']['Address_sample']='Adres voorbeeld';
$L['map_adm']['H_Address_sample']='Standaard adres voor Zoeken (dit helpt gebruiker op hoe ingaand adressen).';

$L['map_adm']['Ctrl_navigation']='Navigatie';
$L['map_adm']['Ctrl_background']='Basiskaart';
$L['map_adm']['Ctrl_scale']='Schaal';
$L['map_adm']['Ctrl_overview']='Overzichtskaart';
$L['map_adm']['Ctrl_mousewheel']='Muise zoem';
$L['map_adm']['Default_center']='Standaard kaartcentrum';

$L['map_adm']['Symbol']='Symbool';
$L['map_adm']['Default']='Standaard';

$L['map_adm']['Back']['M']='Kaart';
$L['map_adm']['Back']['S']='Satelliet';
$L['map_adm']['Back']['H']='Satelliet en labels';
$L['map_adm']['Back']['P']='Terrein';

$L['map_adm']['E_disabled']='De kaart (sleutel) wordt niet geactiveerd.';

?>
Return current item: Quick Guestbook