Location: PHPKode > projects > Quick Guestbook > quicktalk/language/nederlands/qtg_map.php
<?php
$L['map']['position']='Positie';
$L['map']['addrlatlng']='Adres, coordinaten';
$L['map']['H_addrlatlng']='Ga een adres of een latitude,longitude in';
$L['map']['View_ticket']='Ticket tonen';
$L['map']['canmove']='U kunt het punt bewegen';
$L['map']['cancreate']='U kan uw locatie tonen';
$L['map']['editmove']='Het eerste bericht bewerken om het punt te bewegen';
$L['map']['undo']='Ondaan';
$L['map']['pntdelete']='Schrap punt';
$L['map']['pntadd']='Cre&euml;er punt';
$L['map']['H_pntadd']='Plaats de positie hier, op het centrum van de kaart...';
$L['map']['pntmove']='Hier is mijn plaats';
$L['map']['H_pntmove']='U kunt blijven het punt bewegen<br/>alvorens uw punt op dit positie te plaatsen';
$L['map']['zoomtoall']='Zoom alles';
$L['map']['jumpto']='Ga naar';
$L['map']['items']='Deze pagina bevat %s met positie (uit %s)';
$L['map']['E_noposition']='Geen punt te plaatsen...';
$L['map']['E_noaddr']='Droevig, konden wij uw adres niet vinden';
$L['map']['In_google']='Tonene in Google map';
$L['map']['Coord']='Coordinates';
$L['map']['Coord_latlon']='(lat,lon)';

?>
Return current item: Quick Guestbook