Location: PHPKode > projects > Quick Guestbook > quicktalk/language/nederlands/qtg_adm.php
<?php

$L['Site_type']='Site type';
$L['HSite_type']='Dit veranderd "Sign" en "Return" knop en ook de banner logo ';
$L['Site_type_1']='Gastenboek';
$L['Site_type_2']='Condol&eacute;anceboek';
$L['Site_type_3']='Nieuws pagina';

$L['Hide']='Verbergen';
$L['Unhide']='Tonen';
$L['Security']='Veiligheid';
$L['Configuration']='Configuratie';
$L['Multiple_edits']='Pluri-editen';
$L['Statistics']='Statistiek';
$L['Map']='Kaart';
$L['Save']='Bevestig';
$L['Save_successfull']='Bevestig afgemaakt...';
$L['Update_successfull']='Verandering afgemaakt...';

$L['Regional_settings']='Regionaal opties';
$L['Site_settings']='Site opties';
$L['Message_settings']='Berichten opties';
$L['Security_settings']='Veiligheid opties';
$L['Display_options']='Weergave opties';
$L['Guestbook_status']='Gastenboek statuut';
$L['Activity_status']='Activiteit';
$L['Actif']='Werkend';
$L['Closed']='Gesloten';
$L['Sec']='sec.';
$L['Activity_notify']='Bericht naar e-mail';
$L['HActivity_notify']='Na '.QT_NOTIFYAFTER.' berichten per maand, een e-mail zenden  (leeg laten om geen e-mail te zenden).';

$L['Messages_posted_in']='Berichten verstuurd in ';
$L['Month']='Maand';
$L['Days']='Dagen';
$L['All']='Alles';
$L['Action']='Actie';
$L['From_IP']='Uit ip-adress';
$L['HFrom_IP']='(leeg laten om alle berichten te nemen)';
$L['Export']='Export';
$L['Format']='Formaat';
$L['Include_hidden']='Verbergend';
$L['Drop_bbc']='Drop bbc';
$L['Drop_smile']='Drop smiles';

$L['View_C']='Compact';
$L['View_N']='Uitbreiden';
$L['HView_C']='Minimum info en verhoogt het aantal berichten per pagina';
$L['HView_N']='Meer details tonen';

$L['General_stats']='Globaal statistiek';
$L['Messages_per_m']='Berichten per maand';
$L['Messages_per_q']='Berichten per kwartaal';
$L['Messages_per_d']='Berichten laatste 10 dagen';
$L['Advenced_stats']='Gespecialiseerd statistiek';
$L['Hidden_messages']='Onzichtbare berichten';
$L['First_message']='Eerste bericht';
$L['Last_message']='Laatse bericht';
$L['Print']='Afdrukken...';
$L['Per_q']='Per kwartaal';
$L['Per_m']='Per maand';
$L['Per_d']='Laatste 10 dagen';
$L['Per_a']='Waarde';
$L['Per_p']='Procent';
$L['Details']='Details';
$L['Items_per_m']='Berichten per maand';
$L['Items_per_m_cumul']='Cumulative berichten per maand';
$L['Items_per_q']='Berichten per kwartaal';
$L['Items_per_q_cumul']='Cumulative berichten per kwartaal';
$L['Items_per_d']='Berichten laatste 10 dagen';
$L['Items_per_d_cumul']='Cumulative berichten laatste 10 dagen';

$L['Dfltlang']='Taal per gebrek';
$L['HDfltlang']='(Talen uit de map /language/)';
$L['Menulang']='Verschillende talen';
$L['HMenulang']='Een menu toevoegen om de taal van de software te veranderen';
$L['Skin']='Stijl';
$L['HSkin']='Stijlen beschikbaar in de /skin/ map';
$L['Banner']='Hoofd banier';
$L['HBanner']='Tonen de hoolf banier van QuickTalk';
$L['Site_width']='Inhoud breedte';
$L['HSite_width']='Breedte van de inhoud in pixel of procent (bv.: 780, 90%)';
$L['Date_format']='Datum en tijd formaat';
$L['HDate_format']='Zien <a class=\'small\' href=\'http://www.php.net/manual/en/function.date.php\' target=\'_blank\'>php formaat</a> (bv. j-M-Y G:i)';
$L['Site_title']='Site titel';
$L['HSite_title']='Titel van de website (navigator titel)';
$L['Home_email']='Contact e-mail';
$L['HHome_email']='Contact e-mail van de website verantwoordelijk.';
$L['Home_page']='Homepage';
$L['HHome_page']='Als gespecificeerd, een knoop Home in de hoek rechte suppérieur aangeeft. (Url met http://)';
$L['Show_max']='Berichten display';
$L['HShow_max']='De te lange berichten snijden. [meer...] toevoegen';
$L['Characters']='Karakters';
$L['Post_per_page']='Berichten per bladzijde';
$L['HPost_per_page']='Berichten per bladzijde';
$L['Optional_fields']='Keuzevelden';
$L['HOptional_fields']='Keuzevelden om de gebrijkers personneel informaties te laten invulle.';
$L['Use_age']='Leeftijd';
$L['Use_email']='Email';
$L['Use_from']='Plaats';
$L['Use_from_0']='Vrij veld';
$L['Use_from_1']='Landenlijst';
$L['Column_default']='In kolommen display';
$L['HColumn_default']='De berichten in twee kolommen aangeven';
$L['Column_change']='Knoop standaard/kolom';
$L['HColumn_change']='De gebruikers toelaten om van manier van display te veranderen';
$L['BBC_code']='Codes BBC beschikbaar';
$L['HBBC_code']='Codes BBC beschikbaar';
$L['Msg_max_size']='Bericht maximumomvang';
$L['HMsg_max_size']='Maximumomvang van een bericht (500-50000)';
$L['Flood_max_sec']='Veiligheidstermijnen';
$L['HFlood_max_sec']='Veiligheidstermijnen tussen twee berichten van dezelfde gebruiker (1-100).';
$L['Flood_max_day']='Berichten per dag';
$L['HFlood_max_day']='Aantal berichten die een gebruiker kan opstellen (1-100).';
$L['Stop_message']='Stop bericht';
$L['HStop_message']='Wanneer het gastenboek gesloten is.';
$L['Check_ip']='Ip stoppen';
$L['HCheck_ip']='Om spamming te stoppen, geef here de Ip adresses.';
$L['Check_human']='Veiligheidscode<br/> (type)';
$L['HCheck_human']='Een code wordt gevraagd om een bericht op te nemen. De Beeld type vereist de GD-lib die op de server web wordt ge&iuml;nstalleerd.';
$L['Separate_form']='Afzonderlijk formulier';
$L['HSeparate_form']='Niet het formulier aangeven aan het einde van de bladzijde van de berichten. Verplicht als kaart gebruik is.';
$L['Javamail']='Java protectie van email';
$L['HJavamail']='Email addresses zijn door javascript beschermen.';
$L['Hexport']='Dit zal een text file tonen. Gebruik de functie <b>File save as...</b> om een copi&euml; op uw computer te krijgen.';
$L['Input_control']='Input controle';
$L['Check_meaning']='Nutteloos berichten verboden.';
$L['HCheck_meaning']='Detectie van nutteloos commentaar (bv. hfdkhfdj).';
$L['Check_lang']='Taal controle';
$L['HCheck_lang']='De berichten verwerpen die niet in de taal per gebrek zijn (of de talen als verschillende talen worden toegestaan).';

?>
Return current item: Quick Guestbook