Location: PHPKode > projects > PhpDig Search Engine > phpdig-1.8.8/locales/nl-language.php
<?php

//Dutch messages for PhpDig
//by Lecompte Pieter (hide@address.com)

//'keyword' => 'translation'
$phpdig_mess = array (
'mode'     =>'mode',
'query'     =>'query',
'list_meanings' =>'• Total - lists the total number of searches for each query
• Query - lists the various keywords for each search query
• Mode - lists the "and, exact, or" search mode per query
• Links - lists the average number of links found per query
• Time - lists the most recent GMT timestamp of each query',
'with_no_results' =>'with no results',
'with_results' =>'with results',
'searches'   =>'searches',
'page'     =>'Page',
'of'      =>'of',
'to'      =>'to',
'listing'   =>'Listing',
'viewList'   =>'View List of Queries',
'one_per_line' =>'Enter one link per line',

'StopSpider'  =>'Stop spider',
'id'      =>'ID',
'url'     =>'URL',
'days'     =>'Days',
'links'    =>'Links',
'depth'    =>'Depth',
'viewRSS'   =>'View RSS for this Page',
'powered_by'  =>'Powered by PhpDig',
'searchall'  =>'Search All',
'wait'     =>'Wait... ',
'done'     =>'Done!',
'limit'    =>'Limit',
'manage'    =>'Here you can manage:',
'dayscron'   =>'- the number of <b>days</b> crontab waits to reindex (0 = ignore)',
'links_mean'  =>'- the max number of <b>links</b> per depth per site (0 = unlimited)',
'depth_mean'  =>'- the max search <b>depth</b> per site (0 = none, depth trumps links)',
'max_found'  =>'Maximum links found is ((links * depth) + 1) when links is greater than zero.',
'default_vals' =>'Default values',
'use_vals_from' =>'Use values from',
'table_present' =>'table if present and use<br/>default values if values absent from table?',
'admin_msg_1'  =>'- To empty tempspider table click delete button <i>without</i> selecting a site',
'admin_msg_2'  =>'- Search depth of zero tries to crawl just that page regardless of links per',
'admin_msg_3'  =>'- Set links per depth to the max number of links to check at each depth',
'admin_msg_4'  =>'- Links per depth of zero means to check for all links at each seach depth',
'admin_msg_5'  =>'- Clean dashes removes \'-\' index pages from blue arrow listings of pages',
'admin_panel'  =>'Admin Panel',

'choose_temp' =>'Choose a template',
'select_site' =>'Select a site to search',
'restart'   =>'Restart',
'narrow_path' =>'Narrow Path to Search',
'upd_sites'  =>'Update sites',
'upd2'     =>'Update Done',
'links_per'  =>'Links per',
'yes'     =>'ja',
'no'      =>'nee',
'delete'    =>'wissen',
'reindex'   =>'herindexeren',
'back'     =>'Terug',
'files'    =>'bestanden',
'admin'    =>'Administratie',
'warning'   =>'Waarschuwing !',
'index_uri'  =>'Welke URI wilt u indexeren ?',
'spider_depth' =>'Zoek diepte',
'spider_warn' =>'Zorg ervoor dat niemand anders op het zelfde ogenblik de site aan het updaten is. Een vergrendeling zal in een later versie voorzien worden.',
'site_update' =>'Een site updaten',
'clean'    =>'Wis',
't_index'   =>'index',
't_dic'    =>'woordenboek',
't_stopw'   =>'veel voorkomende woorden',
't_dash'    =>'dashes',

'update'    =>'Update',
'exclude'   =>'Wissen en uitsluiten van een tak',
'excludes'   =>'Uit te sluiten paden',
'tree_found'  =>'Gevonden boomstructuur',
'update_mess' =>'Herindexeer of wis een boomstructuur',
'update_warn' =>'Uitsluiten zal alle geindexeerde woorden wissen',
'update_help' =>'Klik op het kruis om de boomstructuur te wissen
Klik op het groen vinkje om te updaten
Klik op het verbodsteken om nooit meer te indexeren',
'branch_start' =>'Selecteer de map links om open te vouwen',
'branch_help1' =>'Selecteer de dokumenten om manueel te updaten',
'branch_help2' =>'Klik op het kruis om een dokument te wissen
Klik op de groene vink om te herindexeren',
'redepth'   =>'level diepte',
'branch_warn' =>'Wissen is permanent',
'to_admin'   =>'naar administratie',
'to_update'  =>'naar update',

'search'    =>'Zoeken',
'results'   =>'Resultaten',
'display'   =>'Toon',
'w_begin'   =>'beginnen met',
'w_whole'   =>'Identiek',
'w_part'    =>'deel van een woord',
'alt_try'   =>'Did you mean',

'limit_to'   =>'Beperkt tot',
'this_path'  =>'enkel deze URL',
'total'    =>'in totaal',
'seconds'   =>'seconden',
'w_common_sing'   =>'zijn veel voorkomend en worden genegeerd',
'w_short_sing'   =>'zijn te korte woorden, worden genegeerd',
'w_common_plur'   =>'zijn veel voorkomend en worden genegeerd',
'w_short_plur'   =>'zijn te korte woorden, worden genegeerd',
's_results'  =>'Zoek resulaten',
'previous'   =>'Vorige',
'next'     =>'Volgende',
'on'      =>'op query',

'id_start'   =>'Site indexering',
'id_end'    =>'Indexeren kompleet !',
'id_recent'  =>'Is recent geindexeerd',
'num_words'  =>'Aantal woorden',
'time'     =>'tijd',
'error'    =>'Fout',
'no_spider'  =>'Spider niet opgestart',
'no_site'   =>'Geen zulke site in de database',
'no_temp'   =>'Geen link in tijdelijke tabel',
'no_toindex'  =>'Geen inhoud geindexeerd',
'double'    =>'Dubbel van een bestaand dokument',

'spidering'  =>'Bezig met spideren...',
'links_more'  =>'meer nieuwe links',
'level'    =>'levels',
'links_found' =>'gevonden links',
'define_ex'  =>'Definieer uitsluitingen',
'index_all'  =>'indexeer alles',

'end'     =>'einde',
'no_query'   =>'Vul de zoek waarde in',
'pwait'    =>'Even geduld aub...',
'statistics'  =>'Statistieken',

// INSTALL
'slogan'  =>'De kleinste zoek machine in het heelal : versie',
'installation'  =>'Installatie',
'instructions' =>'Typ hier een MySQL parameter. Geef een bestaande gebruiker op die een database kan beheren.',
'hostname'  =>'Hostnaam :',
'port'  =>'Poort (geen = default) :',
'sock'  =>'Sock (geen = default) :',
'user'  =>'Gebruiker :',
'password'  =>'Paswoord :',
'phpdigdatabase'  =>'PhpDig database :',
'tablesprefix'  =>'Tabel prefix :',
'instructions2'  =>'* optioneel. Gebruik kleine letters, 16 letters max.',
'installdatabase'  =>'Installeer phpdig database',
'error1'  =>'Kan geen connectie template vinden. ',
'error2'  =>'Kan niet schrijven naar de connectie template. ',
'error3'  =>'Kan init_db.sql niet vinden. ',
'error4'  =>'Kan geen tabellen aanmaken. ',
'error5'  =>'Kan niet alle configuratie bestanden vinden. ',
'error6'  =>'Kan geen databse maken, <BR />kijk uw gebruikers rechten na. ',
'error7'  =>'Kan geen verbindeng maken met database<br />Controleer uw connectie. ',
'createdb' =>'Maak database',
'createtables' =>'Maak enkel tabellen',
'updatedb' =>'Update bestaande database',
'existingdb' =>'Schrijf enkel connectie parameters weg',
// CLEANUP_ENGINE
'cleaningindex'  =>'Wissen index ...',
'enginenotok'  =>' Geindexeerde referenties vonden een onbestaand sleutelwoord.',
'engineok'  =>'Engine is coherent.',
// CLEANUP_KEYWORDS
'cleaningdictionnary'  =>'Wissen van woordenboek',
'keywordsok'  =>'Alle sleutelwoorden zijn in 1 of meerdere paginas.',
'keywordsnotok'  =>' Sleutelwoorden waren niet in 1 pagina.',
// CLEANUP_COMMON
'cleanupcommon' =>'Wissen veel voorkomende woorden',
'cleanuptotal' =>'Totaal ',
'cleaned' =>' gewist.',
'deletedfor' =>' gewist voor ',
// INDEX ADMIN
'digthis' =>'Indexeer!',
'databasestatus' =>'DataBase status',
'entries' =>' Ingangen ',
'updateform' =>'Update pagina',
'deletesite' =>'Wis site',
// SPIDER
'spiderresults' =>'Spider resultaten',
// STATISTICS
'mostkeywords' =>'Meeste sleutelwoorden',
'richestpages' =>'Rijkste paginas',
'mostterms'  =>'Meest gezochte termen',
'largestresults'=>'Grootste resulaten',
'mostempty'   =>'Meeste nul resultaten',
'lastqueries'  =>'Laatst gezochte queries',
'responsebyhour'=>'Response time by hour',
// UPDATE
'userpasschanged' =>'Gebruiker/Paswoord is veranderd !',
'uri' =>'URI : ',
'change' =>'Verander',
'root' =>'Root',
'pages' =>' paginas',
'locked' => 'Vergrendeld',
'unlock' => 'Ontgrendel site',
'onelock' => 'Een site is vergrendeld omdat men bezig is aan het spideren. U zal moeten wachten',
// PHPDIG_FORM
'go' =>'Start ...',
// SEARCH_FUNCTION
'noresults' =>'Geen resultaten'
);
?>
Return current item: PhpDig Search Engine