Location: PHPKode > projects > PhpDig Search Engine > phpdig-1.8.8/locales/ca-language.php
<?php

//Catalan messages for PhpDig
//by Xavier de Pedro

//'keyword' => 'translation'
$phpdig_mess = array (
'mode'     =>'mode',
'query'     =>'query',
'list_meanings' =>'• Total - lists the total number of searches for each query
• Query - lists the various keywords for each search query
• Mode - lists the "and, exact, or" search mode per query
• Links - lists the average number of links found per query
• Time - lists the most recent GMT timestamp of each query',
'with_no_results' =>'with no results',
'with_results' =>'with results',
'searches'   =>'searches',
'page'     =>'Page',
'of'      =>'of',
'to'      =>'to',
'listing'   =>'Listing',
'viewList'   =>'View List of Queries',
'one_per_line' =>'Introdueix un enllaç per línia',

'StopSpider'  =>'Atura l\'aranya',
'id'      =>'ID',
'url'     =>'URL',
'days'     =>'Dies',
'links'    =>'Enllaços',
'depth'    =>'Fondària',
'viewRSS'   =>'Visualitza RSS per a aquesta Plana',
'powered_by'  =>'Potenciat per PhpDig',
'searchall'  =>'Cerca Totes',
'wait'     =>'Espera... ',
'done'     =>'Fet!',
'limit'    =>'Limita',
'manage'    =>'Aquí pots gestionar:',
'dayscron'   =>'- el número de <b>dies</b> que crontab espera per reindexar (0 = ignora)',
'links_mean'  =>'- el número màxim d\'<b>enllaços</b> per fondària per lloc (0 = il·limitat)',
'depth_mean'  =>'- la <b>fondària</b> màxima de cerca per lloc (0 = cap, la fondària multiplica els enllaços)',
'max_found'  =>'El nombre màxim d\'enllaços trobat és ((enllaços * fondària) + 1) quan els enllaços son més grans que zero.',
'default_vals' =>'Valors per defecte',
'use_vals_from' =>'Empra valors des de',
'table_present' =>'taula si és present i empra <br/>valors per defecte si hi ha valors absents a la taula?',
'admin_msg_1'  =>'- Per buidar la taula tempspider clica el botó esborra <i>sense</i> seleccionar cap lloc',
'admin_msg_2'  =>'- La fondària de cerca de zero intenta recollir només aquella pàgina, sense tenir en compte els enllaços per',
'admin_msg_3'  =>'- Especifica enllaços per fondària al màxim nombre d\'enllaços per comprovar a cada fondària',
'admin_msg_4'  =>'- Els enllaços per fondària de zero volen dir comprovar tots els enllaços a cada fondària de cerca',
'admin_msg_5'  =>'- Els guions simples eliminen \'-\' planes índex dels llistats de planes amb fletxes blaves',
'admin_panel'  =>'Panel d\'Administració',

'choose_temp' =>'Escull una plantilla',
'select_site' =>'Selecciona un lloc on cerca',
'restart'   =>'Reinicia',
'narrow_path' =>'Fes més estreta la ruta a cercar',
'upd_sites'  =>'Actualitza llocs',
'upd2'     =>'Actualització feta',
'links_per'  =>'Enllaços per',
'yes'     =>'sí',
'no'      =>'no',
'delete'    =>'eliminar',
'reindex'   =>'Reindexar',
'back'     =>'Enrere',
'files'    =>'arxius',
'admin'    =>'Administració',
'warning'   =>'Advertència!',
'index_uri'  =>'Quina URI desitja indexar?',
'spider_depth' =>'Profunditat de la cerca',
'spider_warn' =>'Si su plau, aseguri\'s que ningú més estigui actualitzant aquest mateix lloc.
S\'inclourà un mecanisme de bloqueig en properes versions',
'site_update' =>'Actualitzar un lloc o una de les seves ramificacions',
'clean'    =>'Netejar',
't_index'   =>'índex',
't_dic'    =>'diccionari',
't_stopw'   =>'paraules comuns',
't_dash'    =>'guions',

'update'    =>'Actualitzar',
'exclude'   =>'Esborra i exclou la branca',
'excludes'   =>'Exclou les rutes',
'tree_found'  =>'Arbre trobat',
'update_mess' =>'Reindexar o esborrar un arbre ',
'update_warn' =>'L\'exclusió és permanent',
'update_help' =>'Faci clic en l\'aspa per a esborrar la ramificació
Faci clic en el botó verd per actualitzar
Faci clic en el botó Prohibit_El_Pas per excloure de futurs indexats',
'branch_start' =>'Seleccioni la carpeta per mostrar-la en el costat esquerra',
'branch_help1' =>'Seleccioni els documents per actualitzar-los',
'branch_help2' =>'Faci clic en l\'aspa per eliminar un document
Faci clic en el botó verd per reindexar
La fletxa inicia una recol·lecció',
'redepth'   =>'Graus de profunditat',
'branch_warn' =>'L\'eliminació és permanent',
'to_admin'   =>'a la pàgina d\'administració',
'to_update'  =>'a la interfície d\'actualització',

'search'    =>'Cerca',
'results'   =>'resultats',
'display'   =>'Mostrar',
'w_begin'   =>'A l\'inici',
'w_whole'   =>'Paraules exactes',
'w_part'    =>'En qualsevol lloc',
'alt_try'   =>'Volies dir',

'limit_to'   =>'Limitar a',
'this_path'  =>'aquesta ruta',
'total'    =>'total',
'seconds'   =>'segons',
'w_common_sing'   =>'la paraula comú ha estat obviada.',
'w_short_sing'   =>'la paraula curta ha estat obviada.',
'w_common_plur'   =>'les paraules comuns han estat obviades.',
'w_short_plur'   =>'les paraules curtes han estat obviades.',
's_results'  =>'resultats de la cerca',
'previous'   =>'Anterior',
'next'     =>'Següent',
'on'      =>'a',

'id_start'   =>'Inicia indexat del lloc',
'id_end'    =>'Indexat complet!',
'id_recent'  =>'Ha estat recentment indexat',
'num_words'  =>'Número de paraules',
'time'     =>'temps',
'error'    =>'Error',
'no_spider'  =>'Col·lecta no iniciada',
'no_site'   =>'No s\'ha trobat el lloc a la base de dades',
'no_temp'   =>'No existeix l\'enllaç a la taula temporal',
'no_toindex'  =>'No hi ha res per indexar',
'double'    =>'Existeix un duplicat del document ',

'spidering'  =>'Col·lecta en progrés',
'links_more'  =>'més enllaços nous',
'level'    =>'nivell',
'links_found' =>'enllaços trobats',
'define_ex'  =>'Definir exclusions',
'index_all'  =>'indexar tot',

'end'     =>'fi',
'no_query'   =>'Escrigui en el requadre la paraula o la frase que desitja cercar',
'pwait'    =>'Esperi, si us plau',
'statistics'  =>'Estadístiques',

// INSTALL
'slogan'    =>'El motor de cerca més petit de l\'univers: versió',
'installation' =>'Instal·lació',
'instructions' =>'Escriu aquí els paràmetres MySql. Especifica un usuari vàlid existent que pugui crear bases de dades si esculls crear o actualitzar.',
'hostname'   =>'Nom del servidor :',
'port'     =>'Port (cap = per defecte) :',
'sock'     =>'Sock (cap = per defecte) :',
'user'     =>'Usuari :',
'password'   =>'Contrasenya :',
'phpdigdatabase' =>'Base de dades de PhpDig :',
'tablesprefix'  =>'Prefix de les taules :',
'instructions2' =>'* opcional. Empra caràcters en minúscules, 16 caràcters màx.',
'installdatabase' =>'Instal·la la base de dades de phpdig',
'error1'  =>'No he pogut trobar la plantilla de connexió. ',
'error2'  =>'No he pogut escriure la plantilla de connexió. ',
'error3'  =>'No he pogut trobar el fitxer init_db.sql. ',
'error4'  =>'No he pogut crear les taules. ',
'error5'  =>'No he pogut trobar tots els fitxers de configuració de la base de dades. ',
'error6'  =>'No he pogut crear la base de dades.<br />Verifica els permisos de l\'usuari. ',
'error7'  =>'No he pogut connectar amb la base de dades<br />Verifica les dades de connexió. ',
'createdb' =>'Crea la base de dades',
'createtables' =>'Crea només les taules',
'updatedb' =>'Actualitza la base de dades existent',
'existingdb' =>'Escriu només els paràmetres de connexió',
// CLEANUP_ENGINE
'cleaningindex'  =>'Netejant índex',
'enginenotok'  =>' les referències de l\'index apuntaven a una paraula clau inexistent.',
'engineok'  =>'El motor és coherent.',
// CLEANUP_KEYWORDS
'cleaningdictionnary'  =>'Netejant el diccionari de paraules clau',
'keywordsok'  =>'Totes les paraules clau són en una o més pàgines.',
'keywordsnotok'  =>' les paraules clau no hi eren en una pàgina com a mínim.',
// CLEANUP_COMMON
'cleanupcommon' =>'NEtejant les paraules comuns',
'cleanuptotal' =>'Total ',
'cleaned' =>' netejat.',
'deletedfor' =>' esborrat per a ',
// INDEX ADMIN
'digthis' =>'Cava (dig) això!',
'databasestatus' =>'Estatus de la base de dades',
'entries' =>' Entrades ',
'updateform' =>'Actualitza des de',
'deletesite' =>'Esborra lloc',
// SPIDER
'spiderresults' =>'Resultats de la col·lecta de l\'Aranya',
// STATISTICS
'mostkeywords' =>'Paraules clau majoritàries',
'richestpages' =>'Pàgines més riques',
'mostterms'  =>'Termes de cerca majoritaris',
'largestresults'=>'Resultats més grans',
'mostempty'   =>'Majoria de cerques donant resultats buits',
'lastqueries'  =>'Darreres consultes de cerca',
'lastclicks'  =>'Darrerts clics de cerca',
'responsebyhour'=>'Temps de resposta per hora',
// UPDATE
'userpasschanged' =>'Usuari/Contrasenya canviat !',
'uri' =>'URI : ',
'change' =>'Canvia',
'root' =>'Arrel (Root)',
'pages' =>' pàgines',
'locked' => 'Bloquejat',
'unlock' => 'Desbloqueja el lloc',
'onelock' => 'Un lloc es troba bloquejat, a causa de l\'activitat de col·lecció de l\'aranya. No pots fer això per ara',
// PHPDIG_FORM
'go' =>'Anar...',
// SEARCH_FUNCTION
'noresults' =>'No s\'han trobat resultats'
);
?>
Return current item: PhpDig Search Engine