Location: PHPKode > projects > PHP Nanomus > Nanomus_103/language/srb.php
<?php
defined('NANOMUS') or die('Illegal access');

define('_ACTIF', 'Aktivan');
define('_ACTIVE', 'Aktiviran');
define('_ACTIVE_NO', 'Deaktiviran');
define('_ADMIN', 'Administracija');
define('_ATTEMPS', 'attemp(s) fruitless');
define('_ATTEMPS_ACCESS', 'Attemp fruitless on ');

define('_CHMODS_NOT_ALLOW', 'Upload nemoguć');
define('_COPY', 'Copy');

define('_DEACTIVE', 'Neaktivan');
define('_DELETE', 'Izbriši');
define('_DESCRIPTION', 'Opis');
define('_DISPLAY_ERRORS', 'Prikaži greške');

define('_EDIT', 'Izmeni');
define('_EDIT_FILE', 'Izmeni datoteku');
define('_EDIT_PAGE', 'Izmeni stranicu');
define('_EDIT_TEMPLATE', 'Izmeni Å¡ablon (template)');
define('_EMAIL', 'Kontakt e-mail');
define('_ENGLISH', 'Engleski');

define('_FILE_VALID', 'Validuj ovu datoteku');
define('_FILEMANAGER', 'Menadžer datoteka');
define('_FRENCH', 'Francuski');
define('_FUNCTIONS', 'Funkcije');

define('_HOME', 'Početak');
define('_HOMEPAGE', 'Početna stranica');
define('_HOMEPAGE_EDIT', 'Izmeni početnu stranicu');

define('_LANGUE', 'Jezik');
define('_LOGIN', 'Prijava');
define('_LOGOUT', 'Odjava');

define('_MAIL', 'Vi ili neko\' pokušava da se prijavi više puta');
define('_MAIL2', 'ali, svi pokušaji su bili neuspešni');
define('_MAIL3', 'Dodatne informacije');
define('_META_DESC', 'Meta opis');
define('_META_KEY', 'Meta ključne reči');
define('_META_TITLE', 'Meta naziv');

define('_NEW_PAGE', 'Nova stranica');
define('_NEW_SETUP', 'Registrovano novo podešavanje !');
define('_NO', 'Ne');

define('_PAGENAME', 'Ime stranice');
define('_PAGE_COPY', 'Zadrži kopiju');
define('_PAGE_NOT_EXISTS', 'Ova stranica ne postoji !');
define('_PAGE_URL', 'URL stranice');
define('_PAGE_VALID', 'Kliknite ovde za validaciju ove stranice');
define('_PASSWORD', 'Lozinka');

define('_SERBIAN', 'Srpski');
define('_SESSION_CLOSED', 'Sesija je zatvorena');
define('_SETUP', 'Konfiguracija');
define('_SETUP_VALID', 'Potvrdite ova podešavanja');
define('_SITENAME', 'Ime sajta');
define('_SLOGAN', 'Slogan');
define('_SURE_ACTIVE', 'Da li ste sigurni da želite aktivirati ovu stranicu ?');
define('_SURE_DEACTIVE', 'Da li ste sigurni da želite deaktivirati ovu stranicu ?');
define('_SURE_DELETE', 'Da li ste sigurni da želite obrisati ovu stranicu ?');
define('_SURE_DELETE_FILE', 'Da li ste sigurni da želite obrisati ovu datoteku ?');

define('_UPLOAD_IT', 'Upload-uj');
define('_UPLOAD_NO', 'Upload neuspeo !');
define('_UPLOAD_OK', 'Upload uspeo !');
define('_URL_FRIENDLY', 'Aktivirajte URL friendly');
define('_URL_SITE', 'URL sajta <em>( http://www.nosferatu-cypher.co.cc/ )</em>');
define('_USER', 'Korisnik');
define('_USERNAME', 'Admin ID');

define('_VALID', 'Prijava');

define('_WARNING', 'UPOZORENJE: ');
define('_WARNING_CHMOD_CONFIG', 'Datoteka ');
define('_WARNING_CHMOD_DATAS', 'Fascikla (Folder) ');
define('_WARNING_CHMOD_DATAS2', 'mora da obezbeđuje upis ! Molimo promenite CHMOD.');
define('_WARNING_CONFIG', 'Upozorenje za modifikovanje konfigurcione datoteke <br/> molimo <strong> izmenite datoteku <strong>kernel/config.php</strong> CHMOD en 777');
define('_WARNING_MAIL', ' Upozorenje o neuspeloj identifikaciji ! <br/>Administrator sajta je upravo obavešten putem e-mail-a ! <br/> Trenutno je nemoguće izvršiti identifikaciju ... <br/> nije smešno :)');
define('_WARNING_PROTECTED', '* Pažnja, ovaj utility je zaštićen od pokušaja pristupa !');

define('_YES', 'Da');
Return current item: PHP Nanomus