Location: PHPKode > projects > Caravel > include/cal/languages/afrikaans.inc.php
<?php

// Afrikaans language include
// For version 2.0 PHP iCalendar
//
// Translation version 2.0 by Werner Mollentze (hide@address.com)
// Submit new translations to hide@address.com
//
// The following decimal entities are used (to be XML compatible):
// &#234; (&ecirc;)
// &#235; (&euml;)
// &#244; (&ocirc;)

$lang['l_day'] 				= 'Dag';
$lang['l_week'] 			= 'Week';
$lang['l_month'] 			= 'Maand';
$lang['l_year'] 			= 'Jaar';
$lang['l_calendar'] 		= 'Kalender';
$lang['l_next_day'] 		= 'Volgende Dag';
$lang['l_next_month'] 		= 'Volgende Maand';
$lang['l_next_week'] 		= 'Volgende Week';
$lang['l_next_year'] 		= 'Volgende Jaar';
$lang['l_last_day'] 		= 'Vorige Dag';
$lang['l_last_month'] 		= 'Vorige Maand';
$lang['l_last_week'] 		= 'Vorige Week';
$lang['l_last_year'] 		= 'Vorig Jaar';
$lang['l_subscribe'] 		= 'Teken in';
$lang['l_download'] 		= 'Download';
$lang['l_powered_by'] 		= 'Aangedryf deur';
$lang['l_event'] 			= 'Aktiwiteit';
$lang['l_event_start'] 		= 'Begin Tyd';
$lang['l_event_end'] 		= 'Eindig Tyd';
$lang['l_this_months'] 		= 'Aktiwiteite gedurende hierdie Maand';
$lang['l_date'] 			= 'Datum';
$lang['l_summary'] 			= 'Opsomming';
$lang['l_all_day'] 			= 'Daglange aktiwiteit';
$lang['l_notes'] 			= 'Opmerkings';
$lang['l_this_years'] 		= 'Aktiwiteite gedurende hierdie Jaar';
$lang['l_today'] 			= 'Vandag';
$lang['l_this_week'] 		= 'Hierdie Week';
$lang['l_this_month'] 		= 'Hierdie Maand';
$lang['l_jump'] 			= 'Gaan na';
$lang['l_tomorrows'] 		= 'M&#244;re se Aktiwiteite';
$lang['l_goday'] 			= 'Gaan na Vandag';
$lang['l_goweek'] 			= 'Gaan na Hierdie Week';
$lang['l_gomonth'] 			= 'Gaan na Hierdie Maand';
$lang['l_goyear'] 			= 'Gaan na Hierdie Jaar';
$lang['l_search'] 			= 'Soek'; // the verb
$lang['l_results'] 			= 'Soektog Resultate';
$lang['l_pick_multiple'] 	= 'Pick multiple';
$lang['l_query'] 			= 'Soek vir'; // will be followed by the search query
$lang['l_no_results'] 		= 'Geen aktiwiteite gevind nie';
$lang['l_goprint'] 			= 'Drukker Vriendelik';
$lang['l_time'] 			= 'Tyd';
$lang['l_summary'] 			= 'Opsomming';
$lang['l_description'] 		= 'Beskrywing';
$lang['l_this_site_is']		= 'Hierdie webwerf is';
$lang['l_no_events_day']	= 'Geen aktiwiteite vir vandag nie.';
$lang['l_no_events_week']	= 'Geen aktiwiteite gedurende hierdie week nie.';
$lang['l_no_events_month']	= 'Geen aktiwiteite gedurende hierdie maand nie.';
$lang['l_rss_day_date']		= 'H:i';  // Lists just the time
$lang['l_rss_week_date	']	= '%e %b';  // Lists just the day
$lang['l_rss_month_date	']	= '%e %b';  // Lists just the day
$lang['l_rss_language']		= 'af';
$lang['l_search_took']		= 'Die soektog het %s sekondes geduur';
$lang['l_recurring_event']	= 'Terugkerende aktiwiteit';
$lang['l_exception']		= 'Uitsondering';
$lang['l_no_query']			= 'Geen soekopdrag is verskaf nie';
$lang['l_preferences']		= 'Voorkeure';
$lang['l_printer']			= 'Drukker';
$lang['l_select_lang']		= 'Selekteer u taal voorkeur';
$lang['l_select_cal']		= 'Selekteer u kalender voorkeur';
$lang['l_select_view']		= 'Selekteer u besigtigingsvoorkeur';
$lang['l_select_time']		= 'Selekteer u begintyd voorkeur';
$lang['l_select_day']		= 'Selekteer u voorkeurwaarde vir die eerste dag van die week';
$lang['l_select_style']		= 'Selekteer u voorkeur vertoonstyl';
$lang['l_set_prefs']		= 'Stel u voorkeure';
$lang['l_completed_date']	= 'Voltooi op';
$lang['l_completed']		= 'Voltooi';
$lang['l_created']			= 'Geskep';
$lang['l_due']				= 'op';
$lang['l_priority']			= 'Prioriteit';
$lang['l_priority_high']	= 'Hoog';
$lang['l_priority_low']		= 'Laag';
$lang['l_priority_medium']	= 'Gemiddeld';
$lang['l_priority_none']	= 'Geen';
$lang['l_status']			= 'Status';
$lang['l_status_confirmed'] = 'CONFIRMED' ; 
$lang['l_status_cancelled'] = 'CANCELLED'; 
$lang['l_status_tentative'] = 'TENTATIVE'; 
$lang['l_todo']				= 'Hangende items';
$lang['l_unfinished']		= 'Onvoltooid';
$lang['l_prefs_set'] 		= 'U voorkeure is bygewerk.';
$lang['l_prefs_unset'] 		= 'U voorkeure is bygewerk. Die veranderinge sal aanskou kan word wanneer die volgende bladsy gelaai word.';
$lang['l_unset_prefs'] 		= 'Verwyder voorkeure';
$lang['l_organizer']		= 'Organiseerder';
$lang['l_attendee']			= 'Bywoner';
$lang['l_location']			= 'Plek';
$lang['l_admin_header']		= 'PHP iCalendar Administrasie';
$lang['l_username']			= 'Gebruikersnaam';
$lang['l_password']			= 'Wagwoord';
$lang['l_login']			= 'Teken aan';
$lang['l_invalid_login']	= 'Foutiewe gebruikersnaam of wagwoord.';
$lang['l_addupdate_cal']	= 'Kalender toevoeging of bywerking';
$lang['l_addupdate_desc']	= 'Voeg \'n kalender by deur \'n nuwe l&#234;er op te laai. Opdateer \'n kalender deur deur \'n l&#234;er met dieselfde naam op te laai.';
$lang['l_delete_cal']		= 'Verwyder \'n kalender';
$lang['l_logout']			= 'Teken af';
$lang['l_cal_file']			= 'Kalenderl&#234;er';
$lang['l_php_error']		= 'PHP foutmelding';
$upload_error_gen_lang		= 'Daar was \'n probleem met die oplaai van die l&#234;er.';
$upload_error_lang[0]		= 'Daar was \'n probleem met die oplaai van die l&#234;er.';
$upload_error_lang[1]		= 'Die l&#234;er wat u wil oplaai is te groot.';
$upload_error_lang[2]		= 'Die l&#234;er wat u wil oplaai is te groot.';
$upload_error_lang[3]		= 'Die l&#234;er wat u wil oplaai was slegs gedeeltelik opgelaai.';
$upload_error_lang[4]		= 'U moet \'n l&#234;er selekteer wat opgelaai moet word.';
$lang['l_upload_error_type'] = 'Slegs .ics l&#234;ers kan opgelaai word.';
$lang['l_copy_error']			= 'L&#234;er kopiering het misluk';
$lang['l_delete_error']			= 'L&#234;er verwydering het misluk';
$lang['l_delete_success']		= 'was suksesvol verwyder.';
$lang['l_action_success']		= 'U handeling was suksesvol.';
$lang['l_submit']				= 'Stuur';
$lang['l_delete']				= 'Verwyder';
$all_cal_comb_lang			= 'Alle kalenders gekombineerd';

// New for 2.0
$lang['l_legend']			= 'Sleutel';
$lang['l_admin_subhead']	= 'Beheer u kalenders vanaf hierdie bladsy';
$lang['l_prefs_subhead']	= 'Stoor \'n koekie vir u besoek aan hierdie webwerf';
$lang['l_rss_info']			= 'RSS Informasie';
$lang['l_rss_subhead']		= 'Basiese RSS voering is beskikbaar vir elke kalender';
$lang['l_rss_notenabled']	= 'RSS is nie geaktiveer vir hierdie webwerf nie';

// - navigation
$lang['l_back'] 		= 'Terug';
$lang['l_next'] 		= 'Volgende';
$lang['l_prev'] 		= 'Vorige';
$lang['l_day_view'] 	= 'Dagaansig';
$lang['l_week_view'] 	= 'Weekaansig';
$lang['l_month_view'] 	= 'Maandaansig';
$lang['l_year_view'] 	= 'Jaaraansig';

// ---------------------------------


// $format_recur, items enclosed in % will be substituted with variables
$format_recur_lang['delimiter']	= ', ';								// ie, 'one, two, three'

$format_recur_lang['yearly']		= array('jaar','jare');		// for these, put singular
$format_recur_lang['monthly']		= array('maand','maande');		// and plural forms
$format_recur_lang['weekly']		= array('week','weke');		// these will be %freq%
$format_recur_lang['daily']			= array('dag','daagliks');			// in the replacement below
$format_recur_lang['hourly']		= array('uur','elke uur');
$format_recur_lang['minutely']		= array('minuut','elke minuut');
$format_recur_lang['secondly']		= array('sekonde','elke sekonde');

$format_recur_lang['start']			= 'Elke %int% %freq% %for%';	// ie, 'Every 1 day until January 4' or 'Every 1 day for a count of 5'
$format_recur_lang['until']			= 'tot %date%';				// ie, 'until January 4'
$format_recur_lang['count']			= '%int% maal';		// ie, 'for 5 times'

$format_recur_lang['bymonth']		= 'In die maande: %list%';			// ie, 'In months: January, February, March'
$format_recur_lang['bymonthday']	= 'Op die datums: %list%';			// ie, 'On dates: 1, 2, 3, 4'
$format_recur_lang['byday']			= 'Op die dae: %list%';			// ie, 'On days: Mon, Tues, Wed, Thurs'

// ---------------------------------

$daysofweek_lang			= array ('Sondag','Maandag','Dinsdag','Woensdag','Donderdag','Vrydag','Saterdag');
$daysofweekshort_lang		= array ('So','Ma','Di','Wo','Do','Vr','Sa');
$daysofweekreallyshort_lang	= array ('S','M','D','W','D','V','S');
$monthsofyear_lang			= array ('Januarie','Februarie','Maart','April','Mei','Junie','Julie','Augustus','September','Oktober','November','Desember');
$monthsofyearshort_lang		= array ('Jan','Feb','Maa','Apr','Mei','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Des');

// For time formatting, check out: http://www.php.net/manual/en/function.date.php
$timeFormat = 'H:i';
$timeFormat_small = 'G:i';

// For date formatting, see note below
$dateFormat_day = '%A, %e %B';
$dateFormat_week = '%e %B';
$dateFormat_week_list = '%a, %e %b';
$dateFormat_week_jump = '%e %b';
$dateFormat_month = '%B %Y';
$dateFormat_month_list = '%A, %e %B';
$dateFormat_year = '%Y';

/*
Notes about dateFormat_*
	The pieces are similar to that of the PHP function strftime(),
	however only the following is supported at this time:

	%A - the full week day name as specified in $daysofweek_lang
	%a - the shortened week day name as specified in $daysofweekshort_lang
	%B - the full month name as specified in $monthsofyear_lang
	%b - the shortened month name as specified in $monthsofyearshort_lang
	%e - the day of the month as a decimal number (1 to 31)
	%Y - the 4-digit year

	If this causes problems with representing your language accurately, let
	us know. We will be happy to modify this if needed.
*/

// Error messages - %s will be replaced with a variable
$lang['l_error_title'] 			= 'Foutmelding!';
$lang['l_error_window'] 		= 'Daar het \'n fout plaasgevind!';
$lang['l_error_calendar'] 		= 'Die kalender "%s" was bygewerk toe die fout plaasgevind het.';
$lang['l_error_path'] 			= 'Die gids kon nie oopgemaak word nie: "%s"';
$lang['l_error_back'] 			= 'Gebruik asseblief die "Vorige" knoppie om terug te keer.';
$lang['l_error_remotecal'] 		= 'Hierdie bediener blokeer afgele&#235; kalenders wat nie vooraf goedgekeur is nie.';
$lang['l_error_restrictedcal'] 	= 'U het gepoog om toegang tot \'n beperkte kalender op hierdie bediener te verkry.';
$lang['l_error_invalidcal'] 	= 'Ongeldige kalenderl&#234;er. Probeer asseblief \'n ander kalender.';
$lang['l_error_cantopen'] 		= 'Die kalender kon nie oopgemaak word nie.';
$lang['l_error_cache']			= 'Daar kon nie na die wegsteekgids (\'cache\') geskryf word nie. Kontroleer asseblief u konfigurasie.';

?>
Return current item: Caravel