Location: PHPKode > projects > ANJEL > com_anjel/languages/hungarian.php
<?php
/* $Id: hungarian.php 20 2005-11-14 17:24:27Z schmalls $ */
/**
 * hungarian.php
 * 
 * <p>Hungarian language file.</p>
 * 
 * @package ANJEL
 * @subpackage languages
 * @copyright © 2004 Schmalls / Joshua Thompson / All Rights Reserved
 * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL
 * @author Schmalls / Joshua Thompson <hide@address.com>
 * @author Zoltan Varanka
 * @version 0.6.1
 * @since 0.4.6
 * @link http://www.schmalls.com 
 */

 /**
  * Makes sure this is included by a parent file
  */
 defined( '_VALID_MOS' ) or die('Direct Access to this location is not allowed.');

/**#@+
 * Language definitions
 *
 * @ignore
 */
define("_CONFIRMLINKTEKST", "Kérjük kattintson az alábbi linkre a hírlevélre felíratkozás megerõsítésére.");												//will only be used when sending html emailings
define("_UNSUBSCRIBELINKTEKST", "Kérjük kattintson az alábbi linkre a szeretné lemondani hírlevelünket."); 	//will only be used when sending html emailings

define("_WELCOME_SUBJECT", "Üdvözüljük a(z) %s hírlevélre történt felírakozása alkalmából.");
define("_UNSUBSCRIBE_SUBJECT", "Az Ön e-mail címét töröltük listánkból.");

define("_NEWSLETTERHEADING", "Üdvözöljük hírlevélkezelõ rendszerünkben.");
define("_NEWSLETTERDESCRIPTION", "Az alábbiakban felíratkozhat hírlevelünkre");

define("_HEADER_TITLE_NEWSLETTER", "Megnevezés");
define("_HEADER_DESCIPTION_NEWSLETTER", "Leírás");

define("_SUBSCRIBE", "Felíratkozás");
define("_UNSUBSCRIBE", "Leíratkozás");

//subscribe/unsubscribe
define("_INPUT_DETAILS", "Kérjük adja meg az alábbi adatokat:");
define("_INPUT_NAME", "Név:");
define("_INPUT_EMAIL", "Email:");
define("_RECEIVE_HTML", "HTML formátumú levél?");

define("_DESCRIPTION", "Leírás");
define("_EMAIL_ALLREADYONLIST", "Ez az email cím már a listánkon van.");
define("_EMAIL_ADDED", "Az Ön email címét rögzítettük a listában.");
define("_EMAIL_REMOVED", "Az Ön email címét töröltük a listából.");
define("_NOACCOUNTFOUND", "Az Ön adatai még nincsenek az adatbázisunkban.");
define("_ACCOUNTCONFIRMED", "Feliratkozását sikeresen aktíváltuk.");
define("_RETURNTOLISTS", "Vissza a tartalomjegyzékhez");

//for newsletter archive
define("_HEADER_NEWSLETTER_DATE", "Elküldve");
define("_HEADER_NEWSLETTER_SUBJECT", "Tárgy");
define("_HEADER_NEWSLETTER_CONTENT", "Tartalom");
define("_ATTACHEDFILES", "Csatolt fájlok");

// new stuff after here
define("_INFO_UPDATED_SUCCESSFULLY", "Az adatok sikeresen elmentve.");
define("_NOT_AUTHORIZED", "Nincs engedélye az oldal megtekintéséhez. Ha úgy gondolja, hogy ez az üzenetet egy hiba miatt kapta, vegye fel a kapcsolatot az adminisztrátorral.");
define("_ALREADY_REGISTERED", "Ön már regisztrálva van.");
define("_UNREGISTERED_OFF", "A nem regisztrált felhasználók feliratkozásait az adminisztrátor kikapcsolta.");
define("_PLEASE", "Kérem");
define("_LOGIN", "jelentkezzen be");
define("_OR", "vagy");
define("_REGISTER", "regisztrálja magát");
define("_TOCHANGESUBS", "a feliratkozás megváltoztatásához.");

define("_WELCOME_MESSAGE", "Üdvözöljük levelezõlista szekciónkban. Itt feliratkozhat illetve leiratkozhat levelezõlistinkról.");
define("_REGISTERED_OPTIONS", "Kérjük %jelentkezzen be% vagy %regisztrálja magát% a feliratkozásai frissítéséhez.");
define("_ORUNREGISTERED", "Feliratkozhat regiszrálás nélkül is, ez esetben kattintson");
define("_HERE", "ide");
define("_SUBSCRIPTIONSFOR", "Feliratkozások:");
define("_VIEWARCHIVE", "Archívum megtekintése");
define("_CREATELETTER", "Levél létrehozása");
define("_RECEIVEHTML", "HTML formátumban?");
define("_CHANGEEMAIL", "Email címét az \"Adataim\"menüpontban változtathatja meg.");
define("_SUBSCRIPTIONS", "Feliratkozások");
define("_CANNOTCHANGE", "Nem változtathatja meg a feliratkozások email címeit. Ha erre a levélben erre a linkre kattintot, begye fel a kapcsolatot az adminisztrátorral.");
define("_MAKESELECTION", "Válasszan a litából");
define("_UPDATED_SUCCESSFULLY", "Az adatok sikeresen elmentve.");
define("_EMAIL_ALREADY_REGISTERED", "Már regisztrált email cím.");
define("_SUBSCRIBER_DELETED", "Feliratkozó törölve.");
define("_MAILSENDMETHOD", "Levélküldés módja:");
define("_SENDMAILPATH", "Sendmail útvonal:");
define("_SMTPHOST", "SMTP hostt:");
define("_SMTPAUTHREQUIRED", "SMTP hitelesítés szükséges:");
define("_SMTPAUTHREQUIRED_EXAMPLE", "Válassza az Yest-t, ha az SMTP szerver hitelesítést kér");
define("_SMTPUSERNAME", "SMTP felhasználó:");
define("_SMTPUSERNAME_EXAMPLE", "Adja meg az SMTP felhasználónevét, ha az SMTP szerver hitelesítést kér");
define("_SMTPPASSWORD", "SMTP jelszó:");
define("_SMTPPASSWORD_EXAMPLE", "Adja meg az SMTP jelszavát, ha az SMTP szerver hitelesítést kér");
define("_ENABLEREADSTATS", "Statisztikák elolvasásának engedélyezése:");
define("_ENABLEREADSTATS_EXAMPLE", "Válasszon Yest-t, ha rögzíteni szeretné a megtekintések számát. Ez a technika csak html levelezésnél használható");
define("_LOGVIEWSPERSUB", "Megtekintések feliratkozásonkénti loggolása:");
define("_LOGVIEWSPERSUB_EXAMPLE", "Válasszon Yest-t a megtekintések feliratkozásonkénti loggolásához. Ez a technika csak html levelezésnél használható");
define("_PAUSEX", "Minden 75 levél elküldése után x másodperc szünet:");
define("_PAUSEX_EXAMPLE", "Adja meg azt az idõt másodpercben, amennyit a hírlevélküldõnek várnia kell minden 75 levél elküldése után.");
define("_SENDPERFDATA", "Végrehajtási adatok küldése:");
define("_SENDPERFDATA_EXAMPLE", "Válasszon Yes-t, ha azt akarja, hogy a hírlevélküldõ jelentést küldjön a szerver konfigurációjáról, a feliratkozók számáról egy listába, továbbá az elküldésre igénybe vett idõrõl. Ez megmutatja, hogy az MaMML program mire képes.");
define("_ALLOWUNREG", "Nem regisztráltak engedélyzése:");
define("_ALLOWUNREG_EXAMPLE", "Válasszon Yes-t, ha azt szeretné, hogy a nem regisztrált felhasználók is igénybe vehetnék a hírlevél szolgáltatást.");
define("_REQCONFIRM", "Jóváhagyás szükséges:");
define("_REQCONFIRM_EXAMPLE", "Válasszon Yes-t, ha nem regisztrált felhasználóknak jóvá kell hagyni a feliratkozási email címüket.");
define("_SUBMESSAGE", "Feliratkozási üzenet:");
define("_USABLETAGS", "Használható kódok:");
define("_NAMEANDCONFIRM", "[CONFIRM] = Ez egy kattintható linket készít, amire kattintva a felhasználók jóváhagyhatják feliratkozásukat Ez <strong>szükséges</strong> a hírlevélküldõ helyes mûködéséhez.<br />[NAME] = Itt a feliratkozó neve jelenik meg a levélben.<br />");
define("_CONFIRMFROMNAME", "Jóváhagyó levél feladójának neve:");
define("_CONFIRMFROMNAME_EXAMPLE", "Adja meg a feladó nevét, amely a jóváhagyó levélben jelenik meg.");
define("_CONFIRMFROMEMAIL", "Jóváhagyó levél feladójának email címe:");
define("_CONFIRMFROMEMAIL_EXAMPLE", "Adja meg a feladó email címét, amely a jóváhagyó levélben jelenik meg.");
define("_CONFIRMBOUNCE", "Jóváhagyó levél válasz email címe:");
define("_CONFIRMBOUNCE_EXAMPLE", "Adja meg a választ váró email címet, amely a jóváhagyó levélben jelenik meg.");
define("_HTMLCONFIRM", "HTML jóváhagyás:");
define("_HTMLCONFIRM_EXAMPLE", "Válasszon Yes-t, ha a jóváhagyó levelet HTML formátumban szeretné elküldeni, ha feliratkozó kérte a HTML formátumú hírlevelet.");
define("_USEEMBEDDED", "Beágyazott képek használata:");
define("_USEEMBEDDED_EXAMPLE", "Válasszon Yes-t a képek beágyazott formában történõ küldéséhez vagy Nem-t, hogy a képek linkként legyenek csatolva.");
define("_CONFIGUPDATED", "A beállítások sikeresen elmentve!");
define("_UNABLECONFIG", "Hiba történt! A konfigurációs fájl nem írható!");

// letters:
define("_SELECTLISTLETTER", "Válassza ki a szerkesztendõ listát:");
define("_SELECTLISTSUBSCRIBER", "Válassza ki a listát, amelynek feliratkozóit szeretné szerkeszteni:");
define("_SELECTLISTMAILING", "Válassza ki azt a listát, amelynek levelét szerkeszteni szeretné:");
define("_SELECTLISTSTATS", "Válassza ki a listát, amelynek statisztikáját meg akarja tekinteni:");
define("_LISTNAME", "Lista név");
define("_LISTSENDER", "Lista küldõ");
define("_CHANGE", "Változtatás");
define("_ENTER", "Bevitel");
define("_LISTVALUESBELOW", "az alábbi listaértékek:");
define("_LISTDESC", "Lista leírás");
define("_SENDERNAME", "Küldõ neve");
define("_SENDEREMAIL", "Küldõ email címe");
define("_SENDERBOUNCE", "Küldõ válasz címe");
define("_LAYOUT", "Kialakítás");
define("_CONTENTREP", "[CONTENT] = ide kerül a levél tartalma. Ez <strong>szükséges</strong> a hírlevélküldõ helyes mûködéséhez.<br />");
define("_HTMLMAILING", "HTML formátum? (ha megváltoztatja, el kell mentenie és visszatérni ide a változás megtekintéséhez.)");
define("_HIDEFROMFRONTEND", "Elrejtés a webes felületrõl?");
define("_SUBSCRIBEALL", "Összes felhasználó feliratás erre a listára?");
define("_SELECTIMPORTFILE", "Válassza ki az importálandó fájlt");
define("_FILE", "fájl");
define("_IMPORTFINISHED", "Az importálás befejezõdött");
define("_DELETIONOFFILE", "A fájl törlése");
define("_MANUALLYDELETE", "során hiba keletkezett, a fájlt kézzel kell törölni.");
define("_CANNOTWRITEDIR", "A könyvtár nem írható");
define("_STANDBYBACKUP", "Várjon, mentés következik...");

// mailer
define("_CREATEMAILINGBELOW", "Levelezési lista készítése");
define("_SUBJECT", "Tárgy");
define("_LEAVEBLANKFORDEF", "(hagyja üresen alapértelmezésként)");
define("_CONTENT", "Tartalom");
define("_NAMEREP", "[NAME] = Ide kerül a feliratkozó neve.<br /> ");
define("_NONHTML", "Nem HTML formátum");
define("_ATTACHMENTS", "Melllékletek");
define("_SELECTMULTIPLE", "Nyomja le a CTRL gombot több melléklet kiválasztásához.");
define("_CONTENTITEM", "Tartalmi elem");
define("_CONTENTITEMSELECT", "Válasszon egy tartalmi elemet, amely az üzenethez lesz hozzáfûzve.");
define("_SENDINGEMAIL", "Levél küldése...");
define("_MESSAGENOT", "Az üzenetet nem tudtuk elküldeni");
define("_MAILERERROR", "Levélküldési hiba");
define("_MESSAGESENTSUCCESSFULLY", "Az üzenet sikeresen elküldve");
define("_SENDINGTOOK", "A levél (levelek) elküldése");
define("_SECONDS", "másodpercig tartott");
define("_NOADDRESSENTERED", "Nincsenek címek megadva");
define("_CHANGESUBSCRIPTIONS", "Feliratkozások változtatása");
define("_WHICHEMAILTEST", "Melyik email címre steretné küldeni ezt a tesztlevelet?");
define("_SENDINHTML", "Küldés HTML formátumban (HTML hírlevelek esetén)?");
define("_VISIBLE", "Látható");
define("_INTROONLY", "Csak bevezetõ");

// mammluser
define("_USERERROR", "Hiba történt a hírlevél feliratkozások beállításánál");

// subscribers
define("_SIGNUPDATE", "Feliratkozási idõpont");
define("_CONFIRMED", "Jóváhagyva");
define("_SUBHTML", "HTML");
define("_FIRST", "Elsõ");
define("_LAST", "Utolsó");
define("_RESULTS", "Eredmények");

// upgrade
define("_UPGRADEINST", "Ha frissíteni szeretne válassza a \"Táblák maradnak\" opciót, távolítsa el a komponenst és telepítse az újat a szokásos módon. Egyébként válassza a \"Táblák törlése\" opciót, majd távolítsa el a komponenst.");
define("_LEAVETABLES", "Táblák maradnak");
define("_DELETETABLES", "Táblák törlése");
define("_LEAVETABLES_RES", "A táblák maradnak az eltávolsítás után");
define("_DELETETABLES_RES", "TA táblák törlõdnek az eltávolsítás után");

// stats
define("_GLOBALSTATS", "Általános statisztika");
define("_DETAILEDSTATS", "Részletes statisztika");
define("_MAILINGLISTDETAILS", "Levelezési részletek");
define("_MAILINGNAME", "Megnevezés");
define("_SENDON", "Küldve");
define("_SENDINHTMLFORMAT", "Küldés HTML formátumban");
define("_VIEWSFROMHTML", "Megtekintve (html levelek)");
define("_SENDINTEXTFORMAT", "Küldés szövefes formátumban");
define("_HTMLREAD", "HTML olvasott");
define("_HTMLUNREAD", "HTML nem olvasott");
define("_TEXTONLYSENT", "Csak szöveges");

// module
define("_MODSUBSCRIBE", "Feliratkozás");
define("_MODINTRO", "Feliratkozés hírlevélre:");
define("_MODEMAILADDRESS", "Email címek");
define("_MODRECEIVEHTML", "HTML formátumban?");

define("_EMAILINVALID", "Érvénytelen email cím.");

// new with 0.4.3
define("_UNREGISTEREDADDED", "Az Ön által megadott adatokat tároltuk.");
define("_PLEASECONFIRM", "Ön kapni fog egy levelet, amelynek segítségével jóváhagyhatja a feliratkozását. A feliratkozását meg kel erõsítenie és csak azután kap hírlevelet.");
define("_NEWSLETTERDELETED", "Hírlevél törölve");
define("_NEWSLETTERADDED", "Hírlevél hozzáadva");
define("_NEWSLETTERUPDATED", "Híelevél frissítve");
define("_UNSUBMESSAGE", "Leiratkozó üzenet:");
define("_MAILINGSAVED", "A levelezés sikeresen mentve.");
define("_SHOWFOOTER", "Lábléc megjelenítése.");
define("_SHOWFOOTER_EXAMPLE", "Megjelenjen-e a copyright fihgyelmeztetés.");
define("_AUTO_ADD_NEW_USERS", "Új felhasználók automatikus feliratkozása a listára?");
define("_NO_UPDATES", "Jelenleg nincs elérhetõ frissítés.");
define("_NEED_UPDATED", "Frissítendõ fájlok:");
define("_NEED_ADDED", "Hozzáadandó fájlok:");
define("_NEED_REMOVED", "Eltávolítandó fájlk:");
define("_FILENAME", "Fájlnév:");
define("_CURRENT_VERSION", "Aktuális verzió:");
define("_NEWEST_VERSION", "Legfrissebb verzió:");
define("_UPDATING", "Frissítás");
define("_UPDATE_UPDATED_SUCCESSFULLY", "Sikeres frissítés.");
define("_UPDATE_FAILED", "A frissítésnél hiba történt!");
define("_ADDING", "Hozzáadás");
define("_ADDED_SUCCESSFULLY", "Sikeres hozzáadás.");
define("_ADDING_FAILED", "A hozzáadásnál hiba történt!");
define("_REMOVING", "Eltávolítás");
define("_REMOVED_SUCCESSFULLY", "Sikeres eltávolítás.");
define("_REMOVING_FAILED", "Az eltávolításnál hiba történt!");
define("_UPDATE_URL", "Frissítõ URL");
define("_UPDATE_URL_EXAMPLE", "Például: http://update.mamml.schmalls.com (nincs lezáró perjel)");
define("_EMAILS_BETWEEN_PAUSES", "Emailek a szünetek között.");
define("_EMAILS_BETWEEN_PAUSES_EXAMPLE", "A szünetek között elküldendõ emailek száma.");
define("_WAIT_FOR_USER_AT_PAUSE", "Várakozás felhasználói bevitelre szünetekben");
define("_WAIT_FOR_USER_AT_PAUSE_EXAMPLE", "Várakozni kell-e felhasználói bevitelre a levélcsoportok elelküldése közötti idõben.");
define("_SCRIPT_TIMEOUT", "Kifutási idõ");
define("_SCRIPT_TIMEOUT_EXAMPLE", "A percek száma, ameddig a program futhat.");
define("_CONTINUE_SENDING", "Küldés folytatása");
define("_INSTALL_DIFFERENT_VERSION", "Másik verzió telepítése");
define("_PREVIEW", "Elõnézet");

// new with 0.6.1
define("_CONTENT_ADD", "Add content");
define("_COPY_PLACEHOLDER", "Copy and paste the placeholder into the mailing.");
define("_MAIL_CONFIG", "Mail");
define("_STAT_CONFIG", "Statistics");
define("_SENDING_CONFIG", "Sending");
define("_LOGGING_CONFIG", "Logging");
define("_SUBSCRIBER_CONFIG", "Subscriber");
define("_MISC_CONFIG", "Miscellaneous");
define("_SENDLOG", "Send log");
define("_SENDLOG_EXAMPLE", "Whether a log of the mailing should be emailed to the email address of the user who sent the mailing.");
define("_SENDLOGDETAIL", "Send log detail");
define("_SENDLOGDETAIL_EXAMPLE", "Detailed includes the success or failure information for each subscriber and an overview of the information. Simple only sends the overview.");
define("_SENDLOGCLOSED", "Send log if connection closed");
define("_SENDLOGCLOSED_EXAMPLE", "If the browser window is closed while sending a mailing, the mailing should continue to send. With this option on the user who sent the mailing will still receive a report by email.");
define("_SAVELOG", "Save log");
define("_SAVELOG_EXAMPLE", "Whether a log of the mailing should be appended to the log file.");
define("_SAVELOGDETAIL", "Save log detail");
define("_SAVELOGDETAIL_EXAMPLE", "Detailed includes the success or failure information for each subscriber and an overview of the information. Simple only saves the overview.");
define("_SAVELOGFILE", "Save log file");
define("_SAVELOGFILE_EXAMPLE", "File to which log information is appended. This file could become rather large.");
define("_CLEARLOG", "Clear log");
define("_CLEARLOG_EXAMPLE", "Clears the log file.");
define("_ADMINANDPUBLISHER", "Click the title of the newsletter to add admin and publishers.");
/**#@-*/
?>
Return current item: ANJEL