Location: PHPKode > projects > ANJEL > com_anjel/languages/dutch.php
<?php
/* $Id: dutch.php 37 2005-11-23 07:44:07Z schmalls $ */
/**
 * dutch.php
 * 
 * <p>Dutch language file.</p>
 * 
 * @package ANJEL
 * @subpackage languages
 * @copyright © 2004-2005 Schmalls / Joshua Thompson / All Rights Reserved
 * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL
 * @author Fonny Smets <hide@address.com>
 * @version 0.6.1
 * @since 0.4.5
 * @link http://www.schmalls.com
 */

 /**
  * Makes sure this is included by a parent file
  */
 defined( '_VALID_MOS' ) or die('Direct Access to this location is not allowed.');
/**#@+
 * Language definitions
 *
 * @ignore
 */
define("_CONFIRMLINKTEKST", "Klik hier om uw abonnement te bevestigen");												//will only be used when sending html emailings
define("_UNSUBSCRIBELINKTEKST", "Klik hier om uzelf van de mailinglijst te verwijderen"); 	//will only be used when sending html emailings

define("_WELCOME_SUBJECT", "Welkom bij de nieuwsbrieven");
define("_UNSUBSCRIBE_SUBJECT", "Uw email adres is verwijderd uit de lijst");

define("_NEWSLETTERHEADING", "Welkom bij de nieuwsbrieven");
define("_NEWSLETTERDESCRIPTION", "Gelieve u hieronder te abonneren");

define("_HEADER_TITLE_NEWSLETTER", "Mailinglijst naam");
define("_HEADER_DESCIPTION_NEWSLETTER", "Mailinglijst beschrijving");

define("_SUBSCRIBE", "Abonneer");
define("_UNSUBSCRIBE", "Abonnement opzeggen");

//subscribe/unsubscribe
define("_INPUT_DETAILS", "Voer uw gegevens in:");
define("_INPUT_NAME", "Naam");
define("_INPUT_EMAIL", "Email");
define("_RECEIVE_HTML", "Wilt u emails in HTML ontvangen?");

define("_DESCRIPTION", "Beschrijving");
define("_EMAIL_ALLREADYONLIST", "Uw email adres bestaat al in deze lijst.");
define("_EMAIL_ADDED", "Uw email adres is toegevoegd.");
define("_EMAIL_REMOVED", "Uw email adres is verwijderd.");
define("_NOACCOUNTFOUND", "Er is geen gebruiker met deze gegevens gevonden");
define("_ACCOUNTCONFIRMED", "Uw account is geactiveerd.");
define("_RETURNTOLISTS", "Klik hier om terug te keren naar het mailinglijst overzicht");

//for newsletter archive
define("_HEADER_NEWSLETTER_DATE", "Datum gestuurd");
define("_HEADER_NEWSLETTER_SUBJECT", "Mailing onderwerp");
define("_HEADER_NEWSLETTER_CONTENT", "Mailing inhoud");
define("_ATTACHEDFILES", "Bijgevoegde bestanden");

// new stuff after here
define("_INFO_UPDATED_SUCCESSFULLY", "Uw informatie is met succes aangepast.");
define("_NOT_AUTHORIZED", "U bent niet geauthorizeerd om deze pagina te zien. Indien u hierover vragen heeft, neem dan contact met de website beheerder.");
define("_ALREADY_REGISTERED", "U bent al geregistreerd.");
define("_UNREGISTERED_OFF", "Ongeregistreerde gebruikers kunnen niet abonneren.");
define("_PLEASE", "Klik");
define("_LOGIN", "login");
define("_OR", "of");
define("_REGISTER", "registreer");
define("_TOCHANGESUBS", "om uw abonnement te wijzigen.");

define("_WELCOME_MESSAGE", "Welkom op het mailinglijst gedeelte van deze website. Hier kan u zich in- of uitschrijven op deze mailinglijsten.");
define("_REGISTERED_OPTIONS", "Klik %Login% of %Registreer% om uw abonnement te wijzigen.");
define("_ORUNREGISTERED", "Of u kan zich abonneren door hier te ");
define("_HERE", "klikken");
define("_SUBSCRIPTIONSFOR", "Abonnementen voor");
define("_VIEWARCHIVE", "Zie archief");
define("_CREATELETTER", "Cree&euml;r brief");
define("_RECEIVEHTML", "Ontvang in HTML formaat?");
define("_CHANGEEMAIL", "U kan uw email adres veranderen onder \"Uw Gegevens\".");
define("_SUBSCRIPTIONS", "Abonnementen");
define("_CANNOTCHANGE", "Sorry maar u kan dit abonnement emailadres niet wijzigen. Wanneer u hier terecht kwam door klikken op een link vanuit uw email, neem dan contact met de website beheerder.");
define("_MAKESELECTION", "Maak een selectie uit de lijst om");
define("_UPDATED_SUCCESSFULLY", "De informatie is met success aangepast.");
define("_EMAIL_ALREADY_REGISTERED", "Dit email adres is al geregistreerd.");
define("_SUBSCRIBER_DELETED", "Abonnee verwijderd.");
define("_MAILSENDMETHOD", "Mail send methode:");
define("_SENDMAILPATH", "Sendmail path:");
define("_SMTPHOST", "SMTP host:");
define("_SMTPAUTHREQUIRED", "SMTP Authenticatie vereist:");
define("_SMTPAUTHREQUIRED_EXAMPLE", "Selecteer Ja indien uw SMTP server authenticatie vereist.");
define("_SMTPUSERNAME", "SMTP gebruikersnaam:");
define("_SMTPUSERNAME_EXAMPLE", "Voer de SMTP gebruikersnaam in wanneer uw SMTP server authenticatie vereist.");
define("_SMTPPASSWORD", "SMTP wachtwoord:");
define("_SMTPPASSWORD_EXAMPLE", "Voer het SMTP wachtwoord in wanneer uw SMTP server authenticatie vereist.");
define("_ENABLEREADSTATS", "Activeer statistieken:");
define("_ENABLEREADSTATS_EXAMPLE", "Selecteer Ja indien u statistieken over leesacties wil bijhouden. Dit werkt enkel voor html mailings.");
define("_LOGVIEWSPERSUB", "Statistieken per abonnee bijhouden:");
define("_LOGVIEWSPERSUB_EXAMPLE", "Selecteer Ja indien u statistieken over leesacties van de abonnee wil bijhouden. Dit werkt enkel voor html mailings.");
define("_PAUSEX", "Pauzeer x seconden na elke ingestelde reeks emails :");
define("_PAUSEX_EXAMPLE", "Geef het aantal seconden in dat ANJEL wacht om de volgende reeks van emails naar de SMTP server te sturen.");
define("_SENDPERFDATA", "Stuur performantie testdata:");
define("_SENDPERFDATA_EXAMPLE", "Selecteer Ja indien u wilt dat ANJEL een anoniem rapport verstuurd met uw serverconfiguratie, het aantal abonnees op de lijst, en de tijd nodig om de mailing te sturen. Dit geeft ons een idee van de capaciteiten van ANJEL.");
define("_ALLOWUNREG", "Ongeregistreerde gebruikers toelaten:");
define("_ALLOWUNREG_EXAMPLE", "Selecteer Ja indien ongeregistreerde gebruikers kunnen abonneren.");
define("_REQCONFIRM", "Bevestiging vereist:");
define("_REQCONFIRM_EXAMPLE", "Selecteer Ja indien u vereist dat ongeregistreerde abonnees hun email adres bevestigen.");
define("_SUBMESSAGE", "Bericht bij inschrijven:");
define("_USABLETAGS", "Bruikbare labels:");
define("_NAMEANDCONFIRM", "[CONFIRM] = Dit cree&euml;rt een link die de gebruiker kan aanklikken om zijn abonnement te bevestigen. Dit is <strong>vereist</strong> voor een goede werking van ANJEL.<br />[NAME] = Dit wordt vervangen door de naam van de abonnee zodat u gepersonaliseerde berichten kan sturen.<br />");
define("_CONFIRMFROMNAME", "Bevestiging From naam:");
define("_CONFIRMFROMNAME_EXAMPLE", "Voer de From naam in die wordt weergegeven op de bevestigingsbrief.");
define("_CONFIRMFROMEMAIL", "Bevestiging From email:");
define("_CONFIRMFROMEMAIL_EXAMPLE", "Voer het email adres in dat wordt weergegeven op de bevestigingsbrief.");
define("_CONFIRMBOUNCE", "Bevestiging antwoord adres:");
define("_CONFIRMBOUNCE_EXAMPLE", "Voer het antwoord adres in dat wordt weergegeven op de bevestigingsbrief.");
define("_HTMLCONFIRM", "HTML bevestigen:");
define("_HTMLCONFIRM_EXAMPLE", "Selecteer Ja indien de bevestigingsbrief in html wordt gestuurd als de gebruiker html toelaat.");
define("_USEEMBEDDED", "Gebruik ingesloten beelden:");
define("_USEEMBEDDED_EXAMPLE", "Selecteer Ja indien beelden rechtstreeks in het bericht weergegeven worden, indien de gebruiker html toelaat, of nee om de standaard labels te gebruiken die verwijzen naar de beelden op de website.");
define("_CONFIGUPDATED", "De configuratiegegevens zijn aangepast!");
define("_UNABLECONFIG", "Er heeft zich een fout voorgedaan! Kon de configuratiegegevens niet wegschrijven!");

// letters:
define("_SELECTLISTLETTER", "Selecteer hieronder de lijst die u wenst te wijzigen:");
define("_SELECTLISTSUBSCRIBER", "Selecteer een lijst waarvan u abonnees wenst te beheren:");
define("_SELECTLISTMAILING", "Selecteer de lijst waarvan u een mailing wil wijzigen:");
define("_SELECTLISTSTATS", "Selecteer de lijst waarvan u de statistieken wil zien:");
define("_LISTNAME", "Naam lijst");
define("_LISTSENDER", "Afzender lijst");
define("_CHANGE", "Wijzig");
define("_ENTER", "Bewaar");
define("_LISTVALUESBELOW", "");
define("_LISTDESC", "Beschrijving lijst");
define("_SENDERNAME", "Naam afzender");
define("_SENDEREMAIL", "Email afzender");
define("_SENDERBOUNCE", "Antwoord adres afzender");
define("_LAYOUT", "Layout");
define("_CONTENTREP", "[CONTENT] = Dit wordt vervangen door de inhoud van de mailing. Dit is <strong>vereist</strong> voor een goede werking van ANJEL.<br />");
define("_HTMLMAILING", "HTML mailing? (bij aan/afklikken, bewaar de gegevens en keer naar deze pagina terug om de wijzigingen te zien.)");
define("_HIDEFROMFRONTEND", "Verberg voor frontend?");
define("_SUBSCRIBEALL", "Abonneer alle gebruikers op deze lijst?");
define("_SELECTIMPORTFILE", "Selecteer een bestand om te importeren");
define("_FILE", "bestand");
define("_IMPORTFINISHED", "Import be&iuml;ndigd");
define("_DELETIONOFFILE", "Verwijderen van het bestand");
define("_MANUALLYDELETE", "mislukt, u moet het bestand manueel verwijderen");
define("_CANNOTWRITEDIR", "Kan niet schrijven in deze map");
define("_STANDBYBACKUP", "Even wachten, de reservekopie wordt aangemaakt...");

// mailer
define("_CREATEMAILINGBELOW", "Maak een nieuwe mailing");
define("_SUBJECT", "Onderwerp");
define("_LEAVEBLANKFORDEF", "(laat blank voor standaard waarde)");
define("_CONTENT", "Inhoud");
define("_NAMEREP", "[NAME] = Dit wordt vervangen door de naam van de abonnee zodat u gepersonaliseerde berichten kan sturen.<br />");
define("_NONHTML", "Niet-html versie");
define("_ATTACHMENTS", "Bijvoegsels");
define("_SELECTMULTIPLE", "Hou de control (of commando) toets ingedrukt om meerdere bijvoegsels te selecteren...");
define("_CONTENTITEM", "Inhoudsgegeven");
define("_CONTENTITEMSELECT", "Selecteer een inhoudsgegeven om bij het bericht te voegen");
define("_SENDINGEMAIL", "Email sturen");
define("_MESSAGENOT", "Bericht kon niet gestuurd worden");
define("_MAILERERROR", "Mailer fout");
define("_MESSAGESENTSUCCESSFULLY", "Bericht succesvol verstuurd");
define("_SENDINGTOOK", "Verzenden van deze mailing gebeurde in");
define("_SECONDS", "seconden");
define("_NOADDRESSENTERED", "Geen adres ingevoerd");
define("_CHANGESUBSCRIPTIONS", "Wijzig abonnementen");
define("_WHICHEMAILTEST", "Naar welk emailadres wilt u deze test sturen?");
define("_SENDINHTML", "Stuur in HTML (voor html mailings)?");
define("_VISIBLE", "Zichtbaar");
define("_INTROONLY", "Alleen intro");

// anjeluser
define("_USERERROR", "Er is een fout opgetreden bij het wegschrijven van uw gebruikersvoorkeuren");

// subscribers
define("_SIGNUPDATE", "Datum inschrijving");
define("_CONFIRMED", "Bevestigd");
define("_SUBHTML", "HTML");
define("_FIRST", "Eerste");
define("_LAST", "Laatste");
define("_RESULTS", "Resultaten");

// upgrade
define("_UPGRADEINST", "Wanneer u van plan bent te actualiseren, selecteer dan \"Tabellen onaangeroerd laten\", de-installeer de component en installeer daarna de nieuwe component zoals gewoonlijk. Wil je alle tabellen verwijderen, selecteer dan \"Tabellen verwijderen\" en de-installeer dan de component.");
define("_LEAVETABLES", "Tabellen onaangeroerd laten");
define("_DELETETABLES", "Tabellen verwijderen");
define("_LEAVETABLES_RES", "Tabellen blijven onaangeroerd na de-installatie");
define("_DELETETABLES_RES", "Tabellen worden verwijderd bij de-installatie");

// stats
define("_GLOBALSTATS", "Globale status");
define("_DETAILEDSTATS", "Gedetailleerde status");
define("_MAILINGLISTDETAILS", "Mailinglijst details");
define("_MAILINGNAME", "Mailing naam");
define("_SENDON", "Verstuurd op");
define("_SENDINHTMLFORMAT", "Gestuurd in HTML formaat");
define("_VIEWSFROMHTML", "Gelezen (html mails)");
define("_SENDINTEXTFORMAT", "Gestuurd in tekst formaat");
define("_HTMLREAD", "HTML gelezen");
define("_HTMLUNREAD", "HTML ongelezen");
define("_TEXTONLYSENT", "Alleen tekst");

// module
define("_MODSUBSCRIBE", "Abonneer");
define("_MODINTRO", "Abonneer op een nieuwsbrief:");
define("_MODEMAILADDRESS", "Email adres");
define("_MODRECEIVEHTML", "In HTML formaat ontvangen?");

define("_EMAILINVALID", "Het ingevoerde email adres is niet juist.");

// new with 0.4.3
define("_UNREGISTEREDADDED", "Uw informatie is toegevoegd.");
define("_PLEASECONFIRM", "Er wordt u een email gestuurd om uw abonnement te bevestigen. U dient deze te bevestigen vooraleer u malings kan ontvangen.");
define("_NEWSLETTERDELETED", "Nieuwsbrief verwijderd");
define("_NEWSLETTERADDED", "Nieuwsbrief toegevoegd");
define("_NEWSLETTERUPDATED", "Nieuwsbrief aangepast");
define("_UNSUBMESSAGE", "Bericht bij uitschrijven:");
define("_MAILINGSAVED", "De mailing is succesvol weggeschreven.");
define("_SHOWFOOTER", "Toon de voetnoot.");
define("_SHOWFOOTER_EXAMPLE", "Moet de voetnoot copyright al of niet worden weergegeven.");
define("_AUTO_ADD_NEW_USERS", "Nieuwe gebruikers automatisch abonneren op deze lijst?");
define("_NO_UPDATES", "Er zijn geen nieuwe versies beschikbaar.");
define("_NEED_UPDATED", "Bestanden die wijzigen:");
define("_NEED_ADDED", "Nieuwe bestanden:");
define("_NEED_REMOVED", "Bestanden die verwijderd worden:");
define("_FILENAME", "Bestandsnaam:");
define("_CURRENT_VERSION", "Huidge versie:");
define("_NEWEST_VERSION", "Laatste versie:");
define("_UPDATING", "Actualiseren");
define("_UPDATE_UPDATED_SUCCESSFULLY", "Actualiseren gelukt.");
define("_UPDATE_FAILED", "Actualiseren niet gelukt!");
define("_ADDING", "Bijvoegen");
define("_ADDED_SUCCESSFULLY", "Bijvoegen gelukt.");
define("_ADDING_FAILED", "Bijvoegen niet gelukt!");
define("_REMOVING", "Verwijderen");
define("_REMOVED_SUCCESSFULLY", "Verwijderen gelukt.");
define("_REMOVING_FAILED", "Verwijderen niet gelukt!");
define("_UPDATE_URL", "Actualiseer URL");
define("_UPDATE_URL_EXAMPLE", "Bijvoorbeeld: http://anjel.schmalls.com/update/ (eindigen met /)");
define("_EMAILS_BETWEEN_PAUSES", "Emails tussen pauzes");
define("_EMAILS_BETWEEN_PAUSES_EXAMPLE", "Een reeks van emails die gestuurd worden vooraleer te pauzeren.");
define("_WAIT_FOR_USER_AT_PAUSE", "Wacht op gebruikersinterventie bij pauzeren");
define("_WAIT_FOR_USER_AT_PAUSE_EXAMPLE", "Moet het script wachten op een gebruikersinterventie bij een pauze vooraleer verder te gaan met de volgende reeks.");
define("_SCRIPT_TIMEOUT", "Script timeout");
define("_SCRIPT_TIMEOUT_EXAMPLE", "Het aantal minuten vooraleer het script wordt onderbroken.");
define("_CONTINUE_SENDING", "Ga verder met sturen");
define("_INSTALL_DIFFERENT_VERSION", "Installeer een andere versie");
define("_PREVIEW", "Voorproef");

// new with 0.6.1
define("_CONTENT_ADD", "Inhoud toevoegen");
define("_COPY_PLACEHOLDER", "Kopieer en plak de label in de mailing.");
define("_MAIL_CONFIG", "Mail");
define("_STAT_CONFIG", "Statistieken");
define("_SENDING_CONFIG", "Verzenden");
define("_LOGGING_CONFIG", "Registreren");
define("_SUBSCRIBER_CONFIG", "Abonneren");
define("_MISC_CONFIG", "Diversen");
define("_SENDLOG", "Stuur logboek");
define("_SENDLOG_EXAMPLE", "Selecteer Ja indien u wilt dat een logboek van de mailing via mail naar de afzender van de mailing gestuurd wordt.");
define("_SENDLOGDETAIL", "Stuur gedetailleerd logboek");
define("_SENDLOGDETAIL_EXAMPLE", "Gedetailleerd bevat de verzendstatus van de mailing per abonnee en een overzicht van de informatie. Simpel geeft alleen een overzicht.");
define("_SENDLOGCLOSED", "Stuur logboek na afhandeling van de mailing via email.");
define("_SENDLOGCLOSED_EXAMPLE", "Het versturen van de mailing gaat verder nadat het browser venster is gesloten. Indien Ja geselecteerd zal het rapport van de mailing gestuurd worden naar de afzender van de mailing.");
define("_SAVELOG", "Bewaar logboek");
define("_SAVELOG_EXAMPLE", "Selecteer Ja indien een log van de mailing moet toegevoegd worden aan het logboek bestand.");
define("_SAVELOGDETAIL", "Bewaar logboek detail");
define("_SAVELOGDETAIL_EXAMPLE", "Gedetailleerd bevat de verzendstatus van de mailing per abonnee en een overzicht van de informatie. Simpel geeft alleen een overzicht.");
define("_SAVELOGFILE", "Bewaar logboek bestand");
define("_SAVELOGFILE_EXAMPLE", "Bestand waaraan de loginformatie wordt toegevoegd. Dit bestand kan redelijk groot worden.");
define("_CLEARLOG", "Leeg logboek bestand");
define("_CLEARLOG_EXAMPLE", "Indien Ja geselecteerd wordt het logboekbestand leeggemaakt.");
define("_ADMINANDPUBLISHER", "Klik op de titel van de nieuwsbrief om administrators en publishers bij te voegen.");
/**#@-*/
?>
Return current item: ANJEL